Offentlig ekonomi

I den här sektionen presenteras fakta och statistik om offentlig ekonomi

 

Vad går de offentliga utgifterna till?

 • Socialt skydd: 1 016,8 Mdkr

 • Hälso- och sjukvård: 400,9 Mdkr

 • Utbildning: 364,8 Mdkr

 • Offentlig förvaltning: 364,3 Mdkr

 • Näringslivsfrågor: 265,3 Mdkr

 • Fritid, kultur, religion: 74,5 Mdkr

 • Samhällsskydd, rättsskipning: 73,1 Mdkr

 • Försvar: 71,2 Mdkr

 • Övrigt: 65,5 Mdkr

Källa: Eurostat

Den offentliga sektorn utgörs bland annat av kommuner och regioner, nedan kan du läsa mer om deras ekonomi.

Kommunernas resultat

  Kommunernas nettoresultat
 • 1998: −465 Miljoner kronor

 • 1999: 2 684 Miljoner kronor

 • 2000: 8 653 Miljoner kronor

 • 2001: 11 095 Miljoner kronor

 • 2002: 2 995 Miljoner kronor

 • 2003: 2 039 Miljoner kronor

 • 2004: 5 217 Miljoner kronor

 • 2005: 11 385 Miljoner kronor

 • 2006: 19 339 Miljoner kronor

 • 2007: 21 988 Miljoner kronor

 • 2008: 6 204 Miljoner kronor

 • 2009: 10 670 Miljoner kronor

 • 2010: 14 164 Miljoner kronor

 • 2011: 9 341 Miljoner kronor

 • 2012: 14 415 Miljoner kronor

 • 2013: 23 861 Miljoner kronor

 • 2014: 9 673 Miljoner kronor

 • 2015: 14 628 Miljoner kronor

 • 2016: 21 409 Miljoner kronor

 • 2017: 23 484 Miljoner kronor

 • 2018: 13 798 Miljoner kronor

 • 2019: 18 615 Miljoner kronor

 • 2020: 35 223 Miljoner kronor

 • 2021: 45 645 Miljoner kronor

 • 2022: 33 963 Miljoner kronor

Källa: SCB

Stora skillnader mellan olika kommuner

Störst överskott (mdkr)

 • 1. Stockholm

  2,6
 • 2. Göteborg

  2,5
 • 3. Malmö

  1,8
 • 4. Helsingborg

  0,98
 • 5. Skellefteå

  0,9

Störst underskott (mdkr)

 • 286. Oskarshamn

  -0,07
 • 287. Lycksele

  -0,07
 • 288. Lidköping

  -0,2
 • 289. Linköping

  -0,5
 • 290. Norrköping

  -2,9

Regionerna är också en del av den offentliga ekonomin. Vet du hur din regions ekonomi ser ut?

Regionernas resultat

  Regionernas nettoresultat
 • 1999: -5374 Miljoner kronor

 • 2000: -3880 Miljoner kronor

 • 2001: -3519 Miljoner kronor

 • 2002: -7646 Miljoner kronor

 • 2003: -2408 Miljoner kronor

 • 2004: -222 Miljoner kronor

 • 2005: 4335 Miljoner kronor

 • 2006: 1858 Miljoner kronor

 • 2007: 4028 Miljoner kronor

 • 2008: 912 Miljoner kronor

 • 2009: 2804 Miljoner kronor

 • 2010: 4727 Miljoner kronor

 • 2011: -2502 Miljoner kronor

 • 2012: 4961 Miljoner kronor

 • 2013: -1742 Miljoner kronor

 • 2014: 3300 Miljoner kronor

 • 2015: 657 Miljoner kronor

 • 2016: 3425 Miljoner kronor

 • 2017: 2682 Miljoner kronor

 • 2018: 547 Miljoner kronor

 • 2019: 8931 Miljoner kronor

 • 2020: 19197 Miljoner kronor

 • 2021: 21788 Miljoner kronor

 • 2022: 9305 Miljoner kronor

Källa: SCB

Regionernas intäkter

 • Regionernas intäker år 2022

 • Skatteintäkter: 66,6 Procent

 • Generella statsbidrag: 9,5 Procent

 • Bidrag läkemedelreformen: 7,3 Procent

 • Riktade statsbidrag: 9 Procent

 • Taxor och avgifter: 2,7 Procent

 • Övriga intäkter: 4,9 Procent

Källa: Sveriges kommuner och regioner