Offentlig ekonomi

I den här sektionen hittar du siffror på vad de offentliga utgifterna går till.  Dessutom kan du jämföra den offentliga skuldsättningen i Sverige med andra länder samt ta del av statsbudgetens inkomster och utgifter.