Växthusgaser - utveckling

Sveriges utsläpp av växthusgaser har minskat sedan 1990. Utvecklingen skiljer sig dock väsentligt mellan olika sektorer. 

Totalt har de svenska utsläppen av växthusgaser minskat med nästan 18 miljoner ton sedan 1990. Samtidigt har vår BNP växt med cirka 75 procent under samma tidsperiod. De riktigt stora utsläppsminskningarna i Sverige skedde dock under 1970- och 1980-talet, då vi minskade vårt oljeberoende och istället ställde om till klimatneutral el. Att diagrammet endast visar utvecklingen från och med 1990 beror på att rapporteringen till FN:s klimatkonvention (UNFCCC) inte pågått längre än så.

Trots bränslesnålare bilar och en ökad biobränsleanvändning har utsläppen från transportsektorn inte förändrats nämnvärt sedan 1990. Däremot har sektorns andel av de totala utsläppen ökat. Detta beror på att andra sektorer minskat sina utsläpp i högre takt.

En sektor som inte alltid rapporteras är utsläppen från markanvändning och skogsbruk. Under hela mätperioden från 1990 har upptagen varit större än utsläppen från denna sektor. Det innebär att markanvändningen och skogsbruket kraftigt bidrar till att minska de totala svenska utsläppen av växthusgaser.