Flyktinginvandring - internationellt

201 885 ansökningar om asyl beviljades i EU under 2021. Tyskland var det land som totalt sett beviljade flest asyl, men i förhållande till folkmängden låg Cypern högst. Sverige har tidigare varit bland de länder som beviljar flest asylansökningar men har, liksom många andra länder, stramat åt flyktingpolitiken under senare år.

Enligt Eurostats statistik beviljade EU:s medlemsländer sammanlagt 201 885 asylansökningar under 2021. Av dessa utgjordes 30 procent av flyktingar från Syrien. Andra stora grupper var flyktingar från Venezuela och Afghanistan.

Tyskland svarade för flest beviljade ansökningar och stod för nära 30 procent av samtliga positiva asylbesked i EU. I förhållande till folkmängden var det dock Cypern som beviljade flest med nära 26 beviljade ansökningar per 10 000 invånare. Detta kan jämföras med EU-genomsnittet som uppgick till 4,5.

Inom EU beviljades ungefär 10 000 färre asylansökningar under 2021 som året dessförinnan. För Sveriges del minskade antalet med 27 procent. Under 2021 beviljades totalt 2 805 ansökningar i Sverige. Räknat som antal per 10 000 invånare uppgick siffran till 2,7.

Efter det kraftigt ökande antalet asylsökningar under 2015 har många europeiska länder, inklusive Sverige, stramat åt sin flyktingpolitik. Du kan läsa mer om flyktinginvandringen till Sverige här.