Flyktinginvandring - internationellt

Förra året beviljades drygt 673 000 ansökningar om asyl i EU. Tyskland var det land som totalt sett beviljade flest, men i förhållande till folkmängden låg Sverige högst.

Enligt Eurostats statistik beviljade EU:s medlemsländer år 2016 sammanlagt 673 070 asylansökningar. 59 procent av dessa utgjordes av flyktingar från Syrien. Andra stora grupper var flyktingar från Afghanistan och Irak.

Flest beviljade ansökningar svarade Tyskland för, som stod för drygt 60 procent av alla beviljade asylsökningar i EU. I förhållande till befolkningen hamnade Tyskland på 2:e plats av EU-länderna och Sverige toppade listan med 67,4 beviljade ansökningar per 10 000 invånare. Snittet i EU låg på 13,2 beviljade ansökningar per 10 000 invånare.