Flyktinginvandring - internationellt

Förra året beviljades omkring 443 000 ansökningar om asyl i EU. Tyskland var det land som totalt sett beviljade flest, men i förhållande till folkmängden låg Österrike högst. Sverige är ett av de tre länder som beviljar flest asylansökningar sett till antalet invånare i landet.

Enligt Eurostats statistik beviljade EU:s medlemsländer sammanlagt 442 895 asylansökningar förra året. 32 procent av dessa utgjordes av flyktingar från Syrien. Andra stora grupper var flyktingar från Afghanistan och Irak.

Flest beviljade ansökningar svarade Tyskland för, som stod för drygt 60 procent av alla beviljade asylsökningar i EU. I förhållande till befolkningen hamnade Tyskland på andra plats av länderna och Österrike toppade listan med 34,2 beviljade ansökningar per 10 000 invånare. I EU låg genomsnittet för det samma låg på 8,7.

Inom EU beviljades ungefär en tredjedel så många asylansökningar under förra året som året dessförinnan. För Sveriges del var minskningen något större. Under 2017 beviljades totalt 26 775 ansökningar. Räknat som antal per 10 000 invånare uppgick siffran till 26,8.

Efter det kraftigt ökande antalet asylsökningar under 2015 har många europeiska länder, och även Sverige, stammat åt sin flyktingpolitik. Du kan läsa mer om flyktinginvandringen till Sverige här.