Självförsörjning per kommun

Andelen personer som har en arbetsrelaterad inkomstnivå på över 18 575 kronor per månad skiljer sig mycket mellan landets olika kommuner. I Habo och Gällivare är det mellan 82-83 procent i åldrarna 20-65 som tjänar över 3 inkomstbasbelopp per år medan motsvarande andel i Lund och Perstorp är drygt 60 procent.

En webbläsare som stöder JavaScript och SVG krävs för att se det här diagrammet.

För att förstå hur ett lands arbetsmarknad fungerar och vilka utmaningar som den står inför är det viktigt att veta hur många i landet som försörjer sig själva. Det finns ingen vedertagen definition av vad det innebär att vara självförsörjd och det är även svårt att mäta. SCB har i nyligen framtagen statistik börjat mäta den arbetsrelaterade inkomstnivån bland Sveriges befolkning. 3 inkomstbasbelopp motsvarar under år 2023 18 575 kronor per månad och används som en gräns för självförsörjning.
Kartan som visas ovan illustrerar hur stor andel av befolkningen i Sveriges olika kommuner i åldrarna 20-65 år som har en arbetsrelaterad inkomstnivå på över 18 575 kronor per månad. Studenter är exkluderade i de här beräkningarna eftersom det är en investering för att personen i framtiden ska kunna bli självförsörjande. På nationell nivå så har 4 597 213 personer eller knappt 76 procent ett arbete som sin huvudsakliga inkomstkälla. Knappt 2 procent har pension som sin huvudsakliga inkomstkälla och drygt 2 procent får sin huvudsakliga försörjning genom arbetslöshetsersättning.