Ekonomifakta

Växthusgaser per capita - internationellt

Senast uppdaterad: 2024-01-02

Sverige har relativt låga utsläpp av växthusgaser per capita jämfört med andra jämförbara länder. En avgörande orsak är att elproduktionen i Sverige utgår från fossilfri kraftproduktion. Dessutom har det svenska energisystemet börjat frångå fossila bränslen.

Loading

Rikare länder släpper oftast ut mer växthusgaserväxthusgaser: per capitaper capita: än vad fattigare länder gör. I jämförelse med andra jämförbara länder har Sverige låga utsläpp av växthusgaserväxthusgaser: per capitaper capita:. År 2020 låg Sveriges utsläpp på cirka 3,3 ton per person medan de genomsnittliga utsläppen i världen låg på 6,1 ton per person. Det beror på att Sverige minskat andelen fossila bränslen i energisystemet sedan 1970-talet .

Den stora andelen elanvändning, framförallt inom basindustrin, har bidragit till låga utsläpp i många sektorer eftersom elproduktionen är baserad på vatten- och kärnkraftkärnkraft:. Dessa ger inte upphov till direkta utsläpp av växthusgaserväxthusgaser:. Samma mönster gäller för länder som Schweiz och Frankrike, som i likhet med Sverige har hög andel koldioxidfri elproduktion i sina nationella energisystem.

KoldioxidKoldioxid: utgör tre fjärdedelar av de totala växthusgasutsläppen i världen och utvecklingen av koldioxidkoldioxid: är god indikator på hur de totala utsläppen kommer att utvecklas.

Det är fritt att använda sig av våra diagram men ange gärna Ekonomifakta som källa.

Klimat och miljö