Ekonomifakta

Indirekta skatter

Skatter där den skattskyldige inte bär bördan av skatten utan den övervältras till annan part genom exempelvis högre priser. Exempel på indirekta skatterindirekta skatter: är momsen och vissa punktskatter . Även arbetsgivaravgiften räknas som en indirekt skatt. För en privatperson kan det vara svårare att uppfatta storleken på indirekta skatterindirekta skatter: än på direkta skatterdirekta skatter:.

Senast uppdaterad: 2019-05-07