Ekonomifakta

Företagande

Senast uppdaterad: 2024-05-21

 • Hur kan marknaden bestämma priset åt företagen?

  Att marknaden bestämmer priset är grunden i en marknadsekonomi. Om det finns tillräckligt många säljare och köpare av samma vara eller tjänst på en marknad kan ingen av dem bestämma priset själv. Man säger då att det råder fri konkurrens och att marknaden bestämmer priset.

  Säljaren måste i allmänhet ta ut ett pris som minst täcker kostnaderna för att producera varan. Men ingen säljare kan ta ut ett högre pris för en likvärdig vara, än de andra säljarna på marknaden för då köper konsumenterna av de andra säljarna istället. Ingen konsument kan heller kräva ett lägre pris än de andra konsumenterna för då säljer säljarna till de andra konsumenterna. Priset bestäms som en kompromiss mellan alla konsumenter och säljare. Här kan du en film där Klas Eklund förklarar hur varor och tjänster prissätts.

  Senast uppdaterad: 2024-05-21

 • Vad betyder privatisering?

  Privatisering av offentlig verksamhet innebär att en offentlig verksamhet övergår till privat drift och privat finansiering. Begreppet privatisering av offentlig verksamhet har dock felaktigt kommit att användas när offentlig verksamhet börjat utföras av en privat aktör men fortfarande finansierats med offentliga medel. Detta är egentligen inte en privatisering utan av avreglering.

  Privatiseringar och avregleringar kan ske samtidigt, så som var fallet med omregleringen av apoteksmarknaden 2009. Här privatiserades runt 600 av de 900 apotek som fanns i Sverige. Samtidigt blev det möjligt för privata aktörer att öppna nya apotek. Det bidrog till att antalet apotek ökade kraftigt och steg med 300 stycken något år efter omregleringen. Här kan du läsa mer om företag inom välfärdssektorn .

  Senast uppdaterad: 2024-05-21

 • Vad är ett multinationellt företag?

  Utmärkande för de multinationella företagen är att de inte bara är stora företagföretag: med stor exportexport: till olika delar av världen utan ofta också bedriver verksamhet till exempel tillverkning och försäljning i flera länder förutom hemlandet. Detta kan ske i egen regi eller med hjälp av underleverantörer. Multinationella företagföretag: är viktiga för spridandet av tekniskt kunnande, skapandet av nya arbetstillfällen och ökade exportinkomster. Du kan läsa mer om internationella företag här .

  Senast uppdaterad: 2024-05-21