Energi

 • Hur beroende är vi av fossila bränslen i Sverige?

  Knappt 30 procent av den totala energitillförseln i Sverige kommer från förbränning av fossila bränslen. Motsvarande siffra för världen är över 80 procent. I Sverige är oljan den överlägset mest använda fossila energikällan. Sett från 1970-talet och framåt har dock Sveriges oljeberoende minskat markant. Internationellt är kol och naturgas, vid sidan av oljan, två väldigt betydande fossila energikällor. Här kan du läsa mer om Sveriges energibalans.

  Senast uppdaterad: 2019-03-25
 • Hur mycket vindkraft har vi i Sverige?

  Man började bygga ut vindkraften i Sverige i början på 1990-talet. Idag uppgår produktionen till cirka 17 terawattimmar per år. Detta motsvarar 11 procent av Sveriges totala elproduktion. Här kan du läsa mer om Sveriges elproduktion.

  Senast uppdaterad: 2019-03-25
 • Hur viktig är kärnkraften för Sverige?

  Den svenska elproduktionen vilar på två ben: vattenkraft och kärnkraft. Tillsammans svarar dessa för över 80 procent av all elproduktion i landet. Eftersom kärnkraften och vattenkraften är så dominerande i den svenska elproduktionen är utsläppen av växthusgaser från vår elanvändning väldigt små. Kärnkraften räknas som baskraft. Det vill säga produktionen fluktuerar inte över dygnet eller årstiderna som till exempel vindkraften gör. Du kan läsa mer om den svenska elproduktionen här.

  Senast uppdaterad: 2019-03-25
 • Vad är biobränsle?

  Biobränslen är bränslen som baseras på produkter från växtriket. Exempelvis kan etanol gjord på sockerbetor eller biodiesel gjord på rapsolja användas som bränsle.

   

  Dessa anses vara betydligt bättre än fossila bränslen ur klimatsynpunkt. När växterna som biobränslet kommer från växer upp binder de samma mängd koldioxid som släpps ut när bränslet används. Biobränslen bidrar därför inte till växthuseffekten på samma sätt som fossila bränslen gör.

   

  Användningen av biobränslen har ökat under senare år. Du kan läsa mer om användningen av biobränsle här.

  Senast uppdaterad: 2019-03-25