Frihandel och miljö

Frihandel skapar förutsättningar för en hållbar tillväxt och produktion av varor och tjänster. Fossilfri el som genereras i Sverige och Norge kan idag exporteras till Tyskland och Polen och tränga undan kolkraften. För att nå målen i Pariasavtalet och även lösa lokala miljöproblem är handel ett av de viktigaste instrumenten. 


Sveriges utsläpp av koldioxid har mer än halverats på grund av att industrin ställde om under 1970 och gick från olja till koldioxidfri el. Det återstår dock fortfarande mycket arbete för att minska utsläppen till de mål vi har satt upp. Frihandel bidrar även till Sveriges välstånd och vår välfärd. Det kan du läsa mer om här. Är du intresserad av handeln ur ett historiskt perspektiv så hittar du mer information här.

Genom handel har de varor och tjänster som producerats i Sverige med koldioxidfri el och sträng miljölagstiftning bidragit till minskade utsläpp. Skulle du vilja läsa mer om frihandel och miljö finns flera texter tillgängliga nedan. Eller kanske föredrar du att lyssna? Då finns frihandelspodden tillgänglig via följande länk