Fastighetsskatt och fastighetsavgift

Fastighetsskatten avskaffades den 1 januari 2008 och ersattes då av en kommunal avgift. Vid deklarationen 2018 är avgiften för småhus maximalt 7 687 kronor eller 0,75 procent av taxeringsvärdet 2017.

Den statliga fastighetsskatten på bostäder avskaffades 2008 och ersattes då av en kommunal fastighetsavgift. Fastighetsavgiften skiljer sig åt mellan småhus och bostadslägenheter, men begränsas i båda fallen uppåt av takbelopp.

Fastighetsavgift för småhus vid deklarationen 2018:

  • 7 687 kronor per år, men högst 0,75 procent av taxeringsvärdet.

Fastighetsavgift för hyreshus:

  • 1 315 kronor per bostadslägenhet, men högst 0,3 procent av taxeringsvärdet.

Ytterligare en begränsningsregel är att pensionärer högst ska behöva betala fyra procent av inkomsten i fastighetsavgift för den bostaden man bor i.

För att stimulera bostadsbyggande är småhus, bostadshyreshus och ägarlägenheter med värdeår (nybyggnadsår) 2012 eller senare helt befriade från avgift i 15 år. Tidigare såg regelverket lite annorlunda ut på denna punkt vilket gör att småhus med värdeår 2007-2011 får halv fastighetsavgift i deklarationen 2018.

Reformen 2008 innebar också att kapitalvinstskatten, vilken tidigare kallades reavinstskatten, vid försäljning av småhus och bostadsrätter höjdes från 20 till 22 procent av vinsten. Möjligheten att skjuta upp beskattningen av kapitalvinsten finns kvar under vissa förutsättningar. Vidare betalar man en skatt på uppskoven som motsvarar cirka 0,5 procent av uppskovsbeloppet.

Fastigheter som inte räknas som bostadsfastigheter beskattas även efter reformen med en statlig fastighetsskatt. Skattesatsen beräknas då på fastighetens taxeringsvärde, alltså i princip 75 procent av marknadsvärdet. Skattesatsen varierar dock beroende på vad det är för slags fastighet. Till exempel uppgår skattesatsen på industrifastigheter till 0,5 procent. För obebyggd tomtmark och småhus under nyuppförande (inklusive tomtmarken) uppgår skattesatsen till 1,0 procent.

Läs mer om fastighetsskatt och fastighetsavgift på Skatteverkets hemsida.