Läget i ekonomin - november

Den inhemska efterfrågan viker men konjunkturen hålls upp av exportindustrin. Det är bilden som ges av indikatorerna i månadens utgåva av Läget i ekonomin. Stockholmsbörsen fortsätter att backa och indikatorn går från stark till neutral.

Högkonjunkturen som lever i högsta grad kvar inom tillverkningsindustrin, men för övriga branscher går det lite trögare. Det blir tydligt när man delar upp Barometerindikatorn, som visar det allmänna stämningsläget i ekonomin, i dess delindex. Som vi kan se i grafen nedan är tillverkningsindustrin den enda indikator som ligger tryggt över sitt historiska medelvärde på 100.

 

Detta tyder på att det är den internationella efterfrågan på svenska exportprodukter som håller liv i högkonjunkturen. Mer stöd för denna analys kan man hämta i bedömningarna av exportorderstockens storlek som nådde sitt högsta värde någonsin under november. Vidare föll BNP under det tredje kvartalet med 0,2 procent, en nedgång som främst drevs av att hushållens konsumtionsutgifter föll med 1,0 procent.

Det finns dock tecken som delvis pekar åt andra håll. Tjänsteproduktionsindex fortsätter att utvecklas starkt och Stockholmsbörsen faller så pass mycket att indikatorn nu går från stark till neutral. I viss mån ger dessa indikatorer en annan bild av läget i ekonomin.

Ta del av samtliga indikatorer här: Läget i ekonomin – november