Fakta om integration

Hur ska Sverige klara integrationsutmaningen? För att svara på den frågan måste man först förstå vilka utmaningar olika grupper står inför på den svenska arbetsmarknaden. Vi har därför tagit fram ett faktablad och utökat faktabanken med en ny sektion om integration.

Integrationsutmaningen är för tillfället en av de mest omdiskuterade frågorna i samhällsdebatten. För att belysa vilka utmaningar utrikes födda står inför på arbetsmarknaden har vi tagit fram ett faktablad som beskriver problematiken. Du kan ladda ner det här:

Integrationen på arbetsmarknaden (pdf, 1 Mb) 

Ny sektion

Vi har även utökat faktabanken med en ny sektion om integration. Klicka på länkarna för att komma till sidorna.

Den oroliga situationen i omvärlden gör att flyktinginvandringen beräknas bli fortsatt hög de kommande åren.

Förra året beviljades 31,78 asylansökningar per 10 000 invånare i Sverige, vilket var 10 gånger så högt som genomsnittet i EU.

Utbildningsbakgrunden bland utrikes födda uppvisar stor variation. 36 procent har eftergymnasial utbildning samtidigt som 10 procent saknar grundskolekompetens och ytterligare 12 procent saknar gymnasiekompetens.

Sysselsättningsgraden ökar i takt med vistelsetiden i Sverige. För personer med eftergymnasial utbildning når sysselsättningsgraden efter 30 år upp till samma nivå som för inrikes födda. Bland personer med lägre utbildning kvarstår gapet också efter lång tid i landet.

I Sverige är sysselsättningsgraden bland utrikes födda högre än EU-snittet. Trots det är skillnaden mellan inrikes och utrikes föddas sysselsättningsgrad störst i Sverige.

Arbetslösheten är högre bland utrikes än inrikes födda. Den minskar dock när vistelsetiden ökar för samtliga utbildningsgrupper.

Andelen företagare är ungefär lika stor bland utrikes som inrikes födda.