Trävaruindustrin redan i krisläge

Skuldkrisen kan få exportefterfrågan att återigen dyka på bred front. Vissa branscher känner redan av stora problem. Den svenska trävaruindustrin är ett sådant exempel.

Varje år exporterar skogsindustrin varor för omkring 130 miljarder kronor. Eftersom importen av dessa varor är relativt liten är skogsindustrin av avgörande betydelse för Sveriges handelsöverskott, som visar hur mycket större exporten är än importen. Handelsöverskottet uppgick förra året till totalt 69 miljarder kronor. Hade man räknat bort utrikeshandeln med skogsvaror skulle dock hela detta överskott blivit utraderat och istället ersatt av ett underskott på 28 miljarder kronor. Handelsöverskottet enbart från skogsindustrin uppgick nämligen till hela 97 miljarder kronor år 2010.

Längre in i konjunkturnedgången

Eftersom en så stor andel av produktionen går på export är tillståndet i skogsindustrin naturligtvis högaktuellt nu när skuldkrisen satt klorna i världsekonomin. De mest exportinriktade branscherna är nämligen de som kan antas känna av en internationell konjunkturnedgång först.

En viss indikation om hur det ser ut på denna punkt får man av Konjunkturinstitutets undersökningar om tillståndet i ekonomin. Den senaste mätningen, som avser tredje kvartalet 2011, visar att stämningsläget har dalat generellt inom näringslivet och att det finns en växande oro för svag efterfrågan. Fortfarande finns dock stora skillnader mellan olika branscher och sektorer.

Går man ner på detaljnivå ser man att en av de branscher där stämningsläget är som allra sämst är just trävaruindustrin, som är en del av skogsindustrin. Trävaruindustrin med sina sågverk tycks helt enkelt ha kommit lite längre in i konjunkturnedgången än många andra branscher. Detta märks inte minst på lönsamheten.

Svag efterfrågan ger problem

Idag är faktiskt trävaruindustrins egna bedömningar av lönsamheten lika negativa som de var mitt under finanskrisen 2008/2009. Detta framgår av diagrammet ovan där värden under nollstrecket betyder att det finns fler företag som bedömer att lönsamheten är dålig än det finns företag som bedömer att lönsamheten är bra. Ju större övervikt av företag med dålig lönsamhet, desto mer negativa värden i diagrammet alltså.

Det finns även fler likheter mellan dagens situation och läget under finanskrisen. Då liksom nu angav omkring 80 procent av företagen att bristande efterfrågan utgör det främsta hindret för produktionen. Då liksom nu är det en stor övervikt av antal företag som förväntar sig att minska personalstyrkan. Och då liksom nu är förväntningarna om orderläget och försäljningspriserna mycket lågt ställda.

Förhoppningsvis stannar likheterna där. Facit av finanskrisen blev nämligen 4 600 förlorade jobb inom trävaruindustrin mellan 2008 och 2009. En minskning med 13 procent på ett enda år. En upprepning av det vore ett hårt slag mot denna viktiga exportnäring och ett illavarslande tecken på vad som kan komma att hända även i andra branscher, om den negativa utvecklingen håller i sig.