Ekonomifakta

Tillgång till el ökar i världen

Senast uppdaterad: 2022-03-23

Världen utvecklas till en plats där alla har tillgång till elektricitet oavsett var de bor. Enligt Världsbankens uppskattning har numera ungefär 90 procent av alla människor i världen tillgång till el, vilket är 10 procentenheter mer än år 2000. Men nära 775 miljoner människor världen över saknar fortfarande denna grundläggande tillgång och därmed övriga tillgängligheter som är beroende av el.

Loading

Alla regioner har gjort framsteg när det kommer till att förse sina invånare med el. Situationen skiljer sig dock fortfarande något mellan olika regioner. Europa och Centralasien samt Nordamerika, där nästan alla har tillgång till el, ligger högst upp på listan, medan Afrika söder om Sahara ligger lägst med knappt 50 procents tillgång. Men det är ändå tydligt att det görs stora framsteg, då både Afrika söder om Sahara och Södra Asien, som gjort störst framsteg, nästan har fördubblat tillgång till el de senaste 20 åren.

Tillgången till el har ökat både i städer och på landsbygden världen över. Dock finns det fortfarande ett stort gap mellan de två områdena. Idag har nästan alla invånare i städerna tillgång till el, men endast 80 procent på landsbygden. Största skillnaden ligger i Afrika söder om Sahara där andelen som har elektricitet på landsbygden är 50 procentenheter mindre än de i städer. Dock är det viktigt att notera att resultaten är baserade på populationens storlek i området. Alltså 10 människor utan el kan exempelvis ge resultatresultat: på 10 procent när man mäter en landsbygd med 100 invånare, medan i en stad med 1000 invånare är resultatet 1 procent.

Det är fritt att använda sig av våra diagram men ange gärna Ekonomifakta som källa.

Makroekonomi