Ekonomifakta

Elfakta Artiklar och faktasidor

Elskatt

Senast uppdaterad: 2024-01-04

Konsumentpriset på el består av en rad olika komponenter. Priset varierar mellan olika kundkategorier samt mellan stad och landsbygd. Det beror till exempel på olika distributionskostnader, subventioner och elmarknadens struktur. Elskatten för hushåll har haft en stigande utveckling sedan elmarknaden avreglerades den 1 januari 1996.

Loading

Skatter och avgifter som betalas av slutanvändare vid leverans av el infördes i Sverige 1951. Vid införandet var skatten 1 öre per kWh. Sedan 1981 är skatten differentierad, det vill säga beroende på var någonstans i Sverige konsumenten är bosatt samt vem som konsumerar elen. Den 1 januari 2024 uppgår punktskatten på el, energiskatten, för flertalet av landets hushåll och företagföretag: till 42,8 öre per kWh. Boende i ett antal kommuner i norra Sverige har ett avdrag på 9,6 öre per kWh (enligt Skatteverket).

Skattereformen som genomfördes under 1990 och 1991 innebar att det tillkom momsmoms: på 23,46 procent för den el som förbrukas av hushållen. Momsen höjdes senare samma år till 25 procent, vilket är samma momssats som gäller idag. Inklusive moms blir skattesatsen för 2024 därmed 53,5 öre per kWh.

Utöver skatten och momsen betalas också en avgiftavgift: för att täcka kostnader för Elsäkerhetsmyndighetens arbete. Därutöver betalas avgifter som ska finansiera Nätmyndighetens verksamhet samt en avgiftavgift: som ska täcka Svenska Kraftnäts kostnader för att öka elsystemets uthållighet i krig.

Från 2003 köper alla elkonsumenter en viss kvot/procentandel elcertifikat av sin totala förbrukning . Detta är ett certifikat som ska garantera att elkonsumenten köper en viss kvotkvot: av sin el från förnyelsebara energikällor. I de flesta fall står elhandlaren för hanteringen av certifikaten och debiterar avgiften på kundens elräkning. Från och med 2007 har kvotplikten flyttats till elhandelsföretagen. Därmed har kravet på särredovisning på fakturan upphört. Priset per kWh varierar inom och mellan olika elleverantörer och på detta pris betalas också momsmoms:. Tekniskt sett är certifikatet inte en skatt, det ger ingen direkt intäktintäkt: till staten, förutom momsen, men det har ersatt ett tidigare skattefinansierat stödsystem.

Senast uppdaterad: 2024-01-04

av Simon Torstensson

Det är fritt att använda sig av våra diagram men ange gärna Ekonomifakta som källa.

Elfakta