Ekonomifakta

Elfakta Artiklar och faktasidor

Elproduktion med vattenkraft - internationellt

Senast uppdaterad: 2023-11-28

Sverige var år 2022 världens tredje största producenten av vattenkraft per capita och den tionde största totalt. Enbart Norge och Kanada producerade mer vattenkraft per capita än Sverige. År 2022 producerade Sverige totalt 69,8 TWh medan världens största producent Kina producerade 1303,1 TWh.

Loading

Sverige producerar mycket vattenkraft. År 2022 producerade Sverige tredje mest vattenkraft per capitaper capita: i världen med 6,6 MWh/capita. Norge producerade under samma år 23,3 MWh/capita medan samma siffra i Kina var 0,9 MWh/capita.

Sverige producerade mest vattenkraft inom EUEU: år 2022. Världens största producent är Kina som producerade arton gånger så mycket vattenkraftsel som Sverige.

Internationell statistik utgår ofta från att den el som produceras i landet också används i samma land. Detta är inte helt förenligt med att vi nuförtiden har öppna marknader för el som säljs och köps över gränserna. Den producerade elen kan därför produceras i ett land och säljas till viss del till ett annat.

Senast uppdaterad: 2023-11-28

av Jacob Öljemark

Det är fritt att använda sig av våra diagram men ange gärna Ekonomifakta som källa.

Elfakta