Ekonomifakta

Elfakta Artiklar och faktasidor

Energikostnader

Senast uppdaterad: 2024-05-24

Industrins energikostnader, som andel av de totala rörliga kostnaderna, har minskat sedan 1980-talet. Sedan början av 2000-talet har de legat runt 2 procent.

Loading

Industrins energikostnad beror både på hur mycket energienergi: som används och på energipriserna. Generellt påverkas industrins konkurrenskraftkonkurrenskraft: av lönekostnader, kostnader för råvarorvaror: men också i hög grad av energipriset. Priset på energienergi: är av avgörande betydelse för basindustrin. Ett öres prishöjning kan för enskilda företagföretag: betyda mångmiljonbelopp i ökade kostnader, motsvarande 2-3 års löneökningar.

Det lönar sig därför för basindustrin att ständigt effektivisera sina processer. Detta är också skälet till att det investeras mycket pengarpengar: i forskning och utveckling av ny teknik. Effektivisering sker fortlöpande och långsiktigt då maskinerna som används inom basindustrin ofta har mycket lång livslängd.

Basindustrins närvaro och ekonomiska tillväxttillväxt: är av stor betydelse för Sverige och svensk industriindustri: som helhet. De totala energiskatterna är också högre i Sverige än i många andra länder, vilket innebär en kostnadsmässig nackdel för svensk industriindustri: i ett internationellt perspektiv.

Senast uppdaterad: 2024-05-24

av Jacob Öljemark

Det är fritt att använda sig av våra diagram men ange gärna Ekonomifakta som källa.

Elfakta