Ekonomifakta

Elfakta Artiklar och faktasidor

Elpriset

Senast uppdaterad: 2024-05-24

Sverige är uppdelat i fyra elområden. Varje elområde har sin egen prisbild. De stora skillnaderna i elpris mellan områdena uppkom först år 2020 och toppade år 2022 i samband med Rysslands invasion av Ukraina. Sedan dess har priserna konvergerat något.

Loading

Precis som för andra varorvaror: bestäms priset på el av utbudutbud: och efterfråganefterfrågan:. Men el är ingen vanlig vara, el kan nämligen inte lagras av hushållen och det är dyrt och ineffektivt för industrin och producenterna. Vid lagring av vätgas går upp till 75 procent förlorad i omvandlingsprocessen. För hushållen påminner därför el mer om en tjänst som måste konsumeras direkt. EfterfråganEfterfrågan: på el varierar under dygnet och beror till exempel på vädret och på klockan. EfterfråganEfterfrågan: på el är som störst på morgonen innan arbetsdagen och på kvällen efteråt. Precis som restauranger har "happy hour" på tider då få vill äta blir elpriset normalt sett lägre när få vill konsumera el. Utbudet av el är delvis väderberoende, främst gäller det vind- och solkraft.

Prissättningen på elmarknaden

Priset på el sätts i flera steg. Det finns en grossistmarknad där stora aktörer handlar med varandra i stora auktioner, för att sedan sälja vidare till konsumenterna. Det här sker på en börsbörs: som heter Nord Pool Group. På bilden kan du se vilka länder vi handlar med.

Europas elmarknad

Eftersom både utbudet och efterfråganefterfrågan: varierar, och el inte lätt kan lagras, handlas först bud baserade på prognoser om hur vädret kommer att bli nästa dygn. Det här kallas spotpriser. Priset justeras sedan i vidare auktioner samma dag. Anledningen till att man börjar handla dagen innan är att det behövs någon dags framförhållning för att till exempel starta upp oljekraftverk eller öka produktionen i ett kärnkraftverk. Det finns också längre kontrakt som kallas terminspriser, och i konsumentledet är det vanligt med fastpriskontrakt som gäller under en längre tid.

Givet efterfråganefterfrågan: kommer alltså priset att bestämmas av utbudet. Buden på aktionerna baseras på kraftslagens rörliga kostander. När investeringarna väl är gjorda är kostnaden för att producera vindkraft och solkraft lägst. Det kostar inte något att det blåser eller att solen lyser. Detsamma gäller i princip vattenkraften. Kraftvärmen inom industrin och kärnkraften har något högre kostnader eftersom de kräver bränsle och mer personal. Fossila kraftkällor som kol, gas och olja har högst kostnader eftersom bränslet är relativt dyrt. Ju högre efterfråganefterfrågan: väntas bli desto dyrare produktionsslag används. Om efterfråganefterfrågan: inte väntas bli så hög och det blåser då kan priset bli mycket lågt. Om det däremot är vindstilla och mörkt samtidigt som efterfråganefterfrågan: är hög, till exempel på vintern, kan priset blir väldigt högt.

Utbudskurvan för el

Källa: Nord Pool

Senast uppdaterad: 2024-05-24

av Jacob Öljemark

Det är fritt att använda sig av våra diagram men ange gärna Ekonomifakta som källa.

Elfakta