Ekonomifakta

Elfakta Artiklar och faktasidor

Tillväxt och energi

Senast uppdaterad: 2023-08-09

En av huvudförutsättningarna för välfärden och en god ekonomisk tillväxt är att samhället har en säker tillgång av energi till konkurrenskraftiga priser. Två viktiga utvecklingslinjer i den svenska energiförsörjningen är att oljeberoendet minskat till förmån för en ökad elanvändning samt att energin, totalt sett, används allt mer effektivt.

Loading

Efter krisåren i början på 90-talet har BNP vuxit med 90 procent . Under samma period har energianvändningen varit tämligen oförändrad . Sverige har alltså sedan 90-talet kraftigt effektiviserat sin energianvändning.

En viktig utveckling i Sveriges energiförsörjning är utbyggnaden av elproduktionen. Den har minskat vårt oljeberoende till förmån för en ökad elanvändning. Särskilt kraftig var ökningen mellan åren 1974 och 1985, då kärnkraften byggdes ut.

Senast uppdaterad: 2023-08-09

av Jacob Öljemark

Det är fritt att använda sig av våra diagram men ange gärna Ekonomifakta som källa.

Elfakta