Ekonomifakta

Elfakta Artiklar och faktasidor

Energianvändning per sektor - internationellt

Senast uppdaterad: 2024-01-10

Den globala energianvändningen har ökat sedan 1990. Oavsett vilken sektor man tittar på - industri, transporter eller bostads- och servicesektorn – framträder detta mönster.

Loading

År 2021 var världens energianvändning 105 681 TWh. Detta innebär att världens energianvändning har ökat 58 procent sedan 1990. Det finns dock stora skillnader mellan olika regioner. Detta gäller både energianvändning per capitaper capita: samt per energislag. Orsakerna till de regionala variationerna ligger i att länder har olika förutsättningar vad gäller energiproduktion, ekonomisk utveckling, infrastrukturinfrastruktur: samt klimatklimat:.

Industrisektorn stod för 33 procent av den totala globala energianvändningen år 2021, vilket motsvarar 35 316 TWh. Sedan 1990 har sektorn ökat sin användning med runt 69 procent.

Transportsektorn stod för ungefär lika mycket av den totala energianvändningen i världen som industrisektorn knappt 30 procent. Sektorn har ökat med 70 procent sedan 1990, vilket motsvarar 12 933 TWh.

Även Sveriges energianvändning har ökat men här är det främst förlusterna inom kärnkraften och till viss del transportsektorn som bidragit till ökningen .

Senast uppdaterad: 2024-01-10

av Jacob Öljemark

Det är fritt att använda sig av våra diagram men ange gärna Ekonomifakta som källa.

Elfakta