Ekonomifakta

Elfakta Artiklar och faktasidor

Användning av fossila bränslen per sektor

Senast uppdaterad: 2024-05-23

Under 2022 kom 25 procent av den tillförda energin i Sverige från fossila bränslen. Det är en låg andel ur ett internationellt perspektiv. Sedan 1970 har andelen mer än halverats, men utvecklingen har sett olika ut för olika branscher.

Loading

En tydlig ambition i den svenska energipolitiken är att minska beroendet av fossila bränslenfossila bränslen:. Genom att studera hur stor del av den totala energianvändningen som utgörs av fossila bränslenfossila bränslen: ges en bild av hur stort detta beroende är.

Sett över en 30-årsperiod har andelen fossila bränslenfossila bränslen: minskat totalt sett i Sverige. Störst har minskningen varit inom fjärrvärmeproduktionen till följd av en ökad andel biobränslen i bränslemixen. Under början av 70-talet använde fjärrvärmesektorn nästan uteslutande olja som bränsle men idag utgör fossila bränslenfossila bränslen: endast 4 procent av den tillförda energin. Även inom industrin har andelen fossila bränslenfossila bränslen: fallit från 57,3 till 17,7 procent till följd av ökad användning av biobränslen men också av en ökad andel el.

Under senare år har andelen fossila bränslenfossila bränslen: inom transportsektorn sjunkit kraftigt. Mellan 2006 och 2022 föll andelen från 94,5 till 68,8 procent.

Senast uppdaterad: 2024-05-23

av Jacob Öljemark

Det är fritt att använda sig av våra diagram men ange gärna Ekonomifakta som källa.

Elfakta