Energi

I den här sektionen presenteras grundläggande fakta och statistik om energi. Här kan du hitta historiska och internationella jämförelser av energitillförsel, energianvändning, priser på energi, skatter och avgifter knutna till energi, energirelaterade investeringar och en hel del annat som berör energi ur ett näringslivsperspektiv.

 • Vad är energi?
  Här ges en introduktion till vad energi är och vad ett energislag är för något. Här förklaras också sambandet energibalansen och hur man mäter energi.
 • Energibalans i Sverige
  Här finns information kring energitillförsel, energianvändning, elproduktion samt elanvändning i Sverige.
 • Energibalans internationellt
  Här hittar du fakta om den internationella energitillförseln, energianvändningen och elproduktionen. Även elanvändningen av kärnkraft presenteras.
 • Energieffektivisering
  Här förklaras begreppet energieffektivisering och statistik kring energiintensitet och energieffektiviseringen inom industrin.
 • Energikostnader
  Här finns information kring energikostnader inom industrisektorn, hushållens energiutgifter, produktivitet i förhållande till energianvändning och utvecklingen av ett antal kommersiella energipriser.
 • Skatter och subventioner
  Här finns fakta kring de skatter och avgifter som finns inom energiområdet. Här visas hur stora statens intäkter är för energibeskattning, konsumtions- och produktionsskatter på el, drivmedelsbeskattning, kvotplikten kring elcertifikat samt utsläppshandel.
 • Bildspel om elpriset
  Här finner du ett bildspel om hur elpriset sätts.
 • Elsimulatorn
  I Elsimulatorn kan du själv bestämma hur elen i Sveriges ska produceras. Utmaningen är att få ihop effektbalansen samtidigt som du håller koll på miljökonsekvenserna.