Ekonomifakta

Läget i ekonomin - oktober

Publicerad: 2017-10-31

Det goda stämningsläget som präglat ekonomin den senaste tiden håller i sig och Barometerindikatorn ligger kvar på en hög nivå. Stockholmsbörsen uppvisar en god utveckling och uppgångar noteras för bland annat Inköpschefsindex.

Optimismen är fortsatt påtaglig i ekonomin vilket delvis beror på en stigande efterfråganefterfrågan: och en ökad produktion, faktorerna förstärker dessutom varandra. Barometerindikatorn sjönk visserligen något i oktober men pekar fortsatt på en betydligt starkare tillväxttillväxt: än normalt. Även inom industrin är stämningen positiv och exportorderstockarna ligger högt över det historiska medelvärdet. Den optimistiska utvecklingen för exporten bedöms dessutom fortsätta under 2018, trots den senaste tidens kronförstärkning.

I oktobers utgåva av Läget i ekonomin bedöms 5 av 10 indikatorer som starka, resterande är neutrala. Jämfört med föregående månad är det Inköpschefsindex som nu gått från neutralt till starkt läge. Barometerindikatorn, som är en av de starka indikatorerna, visar att det allmänna stämningsläget fortsatt är på topp. För sjunde månaden i rad överstiger indikatorn 110, vilket tyder på att tillväxten i ekonomin är betydligt starkare än normalt. Företagens redan mycket positiva syn på efterfrågeläget har stärkts ytterligare och har inte varit så ljus sedan strax innan finanskrisen. Bland övriga starka indikatorer finns Stockholmsbörsen som steg med drygt 5 procent under månaden. En bra inledning på rapportsäsongen och förhoppningar om en skattereform i USA verkar än en gång lyft börsen.

Ta del av samtliga indikatorer här: Läget i ekonomin – oktober

av Angelina Mattsson

Publicerad: 2017-10-31

Det är fritt att använda sig av våra diagram men ange gärna Ekonomifakta som källa.