Ekonomifakta

Läget i ekonomin - januari

Publicerad: 2018-02-01

2018 inleds med en stark utveckling på Stockholmsbörsen och fortsatt positiva framtidsutsikter gällande konjunkturen, detta trots en svag inbromsning av Barometerindikatorn.

I januaris utgåva av Läget i ekonomin bedöms 7 av 10 indikatorer som starka, resterande är neutrala. Det är samma fördelning som föregående månad. Av de starka indikatorerna är det framför allt tjänsteproduktionen och Stockholmsbörsen som ökar. Januari brukar säsongsmässigt vara en stark börsmånad och hittills är 2018 inget undantag.

Av de övriga starka indikatorerna finns också Barometerindikatorn som dock backade något, från 112 till 110,2. Indikatorn ligger dock fortfarande över 110, vilket tyder på att tillväxten i ekonomin är betydligt starkare än normalt och den inhemska konjunkturen får nu mycket hjälp av den globala ekonomins uppgång. För euroområdeteuroområdet:, som är den viktigaste handelspartnern för Sverige, är förtroendet för den ekonomiska utvecklingen bland hushåll och företagföretag: på fortsatt historiskt höga nivåer.

Bland de neutrala indikatorerna var det arbetsmarknadenarbetsmarknaden: som utvecklades sämre. Arbetslösheten ökade något och likaså antalet varslade. Sammantaget finns det trots den positiva utvecklingen i ekonomin som helhet också några orosmoln framöver. Börsfesten kan inte fortsätta i all evighet och det i kombination med en skakig bostadsmarknad kan ge konsekvenser för ekonomin i framtiden.

Ta del av samtliga indikatorer här: Läget i ekonomin – januari

av Angelina Mattsson

Publicerad: 2018-02-01

Det är fritt att använda sig av våra diagram men ange gärna Ekonomifakta som källa.