Ekonomifakta

Försvarsutgifterna över tid

Publicerad: 2022-03-30

Som andel av BNP lägger Sverige idag mindre resurser på sitt försvar än vad vi gjorde 1995. Det är vi inte ensamma om men Sverige är det land som minskat sin andel försvarsutgifter näst mest efter Kroatien. Skillnaden mellan 1995 och 2020 var ungefär en procentenhet av BNP.

Loading

Genomsnittet för vad ett EUEU:-land under 2020 lade på sitt försvar i förhållande till BNPBNP: motsvarade 1,3 procent. Det är samma andel som Sverige spenderar på sitt försvar, det är dock en betydligt lägre andel än vad vi tidigare har lagt på försvaret.

Jämför man andelen som vi spenderade på försvaret under 2020 med motsvarande andel 1995 så är Sverige det land som minskat sina anslag till försvaret näst mest. Förändringen motsvarar ungefär en procentenhet mindre, våra nordiska granländer har under samma period också minskat anslagen men med ungefär en halv procentenhet. De länder som däremot ökat de resurser som de tillför försvaret är framförallt de baltiska länderna samt Grekland.

Loading

Men var går då resurserna som vi tillför till försvaret? Idag kom februari månads redovisning av de statliga utgifterna och under utgiftsområde sex finner vi försvarsutgifterna. Ungefär 80 procent av de totala utgifterna går till det område som kallas förbandsverksamhet och beredskap, andra större poster är anskaffning av materiel och anläggningar som motsvarar ungefär 7 procent samt försvarets radioanstalt som motsvarar cirka 3 procent av försvarsutgifterna.

Loading
Simon Torstensson

av Simon Torstensson

simon.torstensson@ekonomifakta.se

Publicerad: 2022-03-30

Det är fritt att använda sig av våra diagram men ange gärna Ekonomifakta som källa.