Ekonomifakta

Långtidsarbetslösheten kvar på en hög nivå

Publicerad: 2021-06-22

I maj hade över 170 000 personer varit arbetslösa i minst ett halvår enligt SCB. Det motsvarar cirka tre procent av arbetskraften. När en person är arbetslös länge finns det en risk att det blir svårare att hitta ett jobb eftersom personen tappar färdigheter och kontakter på arbetsmarknaden. Det brukar också ta lång tid för långtidsarbetslösheten att gå ner igen när den väl har stigit.

Loading

Effekterna av coronakrisen slår långsamt igenom på långtidsarbetslösheten

Eftersom man ska ha varit arbetslösarbetslös: i 27 veckor för att räknas som långtidsarbetslös enligt SCBSCB: tar det tid innan ökningar i den generella nivån på arbetslösheten också slår igenom på siffrorna över den långsiktiga arbetslösheten. Man kan se att antalet långtidsarbetslösa steg under hösten 2020, när det gått ett halvår efter att corona-pandemin bröt ut. I genomsnitt ligger långtidsarbetslösheten de senaste månaderna cirka en procentenhet högre än genomsnittet 3 år innan mars 2020. Man ska dock tolka långsiktiga jämförelser med försiktighet på grund av det tidsseriebrott som skapades vid omläggningen av arbetskraftsundersökningen i januari i år.

Åtgärder kan förhindra att folk hamnar i långtidsarbetslöshet

När efterfråganefterfrågan:varorvaror: och tjänstertjänster: faller tillfälligt på grund av en kris är det därför viktigt att företagen har möjlighet att till exempel korttidspermittera personal för att undvika uppsägningar. På så sätt minskar riskerna för att den långsiktiga arbetslösheten stiger och sedan biter sig fast. Du kan läsa mer om korttidspermitteringar här.

av Hanna Armelius

Publicerad: 2021-06-22

Det är fritt att använda sig av våra diagram men ange gärna Ekonomifakta som källa.