Ekonomifakta

Fallande arbetslöshet i landets alla län

Publicerad: 2021-06-17

Under veckan publicerade Arbetsförmedlingen ny statistik från ett flertal indikatorer som påvisar läget på den svenska arbetsmarknadenarbetsmarknaden:. Antalet öppet arbetslösa och sökande i program uppgick i förra veckan till 411 343, vilket jämförelsevis med förra månaden var en liten ökning men en stor minskning jämfört med förra året. Det finns dock fortsatt vissa orosmoln, exempelvis steg arbetslösheten bland utrikes födda för fjärde månaden i följd.

Loading

Det finns flera sätt att bedömma situationen på arbetsmarknadenarbetsmarknaden: där flera olika myndigheter varje månad redovisar olika typer av statistik. Det senaste året har indikatorerna allt som oftast visat negativa trender med anledning av panedmin och dess konsekvenser för näringslivetnäringslivet:. Den här månaden visar dock somliga indikatorer på en annan verklighet och jämfört med förra året var antalet arbetslösa och sökande kraftigt färre med en minskning på nästan 7,8 procent. De positiva trenderna har även visat sig gälla på ett nationellt plan, där antal öppet arbetslösaöppet arbetslösa: och sökande i program minskade i alla landets län jämfört med månaden tidigare.

Den svenska arbetslösheten har varit en följetong det senaste året där Sverige vid internationella jämförelser placerat sig mycket svagt. Detta har föranletts av en diskussion kring det tidsseriebrott som skapades vid omläggningen av arbetskraftsundersökningen i januari. Av just den anledningen är det intressant att undersöka andra källor där bland annat Arbetsförmedlingen bidrar med intressant statistik. Antalet öppet arbetslösaöppet arbetslösa: på Arbetsförmedlingen har sjunkit i princip under hela 2021, vilket har varit i kontrast med SCBSCB::s siffror som visat på en mer stagnerad nivå. När Arbetsförmedlingen nu presenterade ny statistik i veckan visade de på ytterligare positiva tendenser, exempelvis steg antalet nyanmälda platser kraftigt jämfört med förra året. För första gången i år visade även samtliga län upp en lägre arbetslöshetarbetslöshet: under maj månad jämfört med tidigare år.

Vad som dock kan ses som oroande är att arbetslösheten bland de utrikes födda återigen steg. Detta kan vara en indikation på att samtidigt som stora delar av arbetsmarknadenarbetsmarknaden: upplever en återhämtning så halkar olika grupper efter eller kilas fast på en hög nivå. Vad som även ska tilläggas är att mycket av den statistik som nu kommer ut jämförs med förra året vilket kan ge bristfälliga perspektiv till följd av pandemins extraordinära påverkan på arbetsmarknadenarbetsmarknaden:.

Simon Torstensson

av Simon Torstensson

simon.torstensson@ekonomifakta.se

Publicerad: 2021-06-17

Det är fritt att använda sig av våra diagram men ange gärna Ekonomifakta som källa.