Ekonomifakta

Förlängning av flera stödåtgärder

Publicerad: 2021-04-15

Idag presenterades vårpropositionen för 2021. Budgeten innehåller ökade offentliga utgifter på ungefär 45 miljarder kronor. De största utgiftsposterna i propositionen är förlängningen av omställningsstödet på 6,2 miljarder kronor, förlängning och ökade kostnader för ersättning för kostnader för sjuklön på 5,1 miljarder kronor samt evenemangsstöd på 3,5 miljarder kronor.

I enlighet med förväntningarna så medför 2021 års proposition för vårändringsbudgeten ökade offentliga utgifter för att motverka de negativa konsekvenser som coronapandemin inneburit. ArbetsmarknadenArbetsmarknaden: har som konsekvens av pandemin glidit isär. De aggregerade siffrorna från exempelvis barometerindikatorn pekar nu grönt men vid en analys på branschnivå är situationen mer problematisk där branscher inom detaljhandeldetaljhandel:, bygg & anläggning samt tjänstesektorn fortsatt utvecklas svagt. Det kan därav vara intressant att granska de näringslivsinriktade åtgärder som presenterades i propositionen för vårändringsbudgeten. Ungefär hälften av de totala utgifterna på 45 miljarder kronor som propositionen för 2021 års vårändringsbudget innebär kommer att gå till företagföretag: som stöttning till följd av coronapandemins konsekvenser.

Loading

Utöver stöden till företagen föreslås även utbildningsåtgärder på motsvarande 1,3 miljarder kronor. Vården får också påökade resurser där bland annat 2 miljarder ska gå till uppskjuten vård och omkostnader. 3,4 miljarder ska gå till förberedelserna inför en vaccinering samt en fortgående smittspårning och storskalig testning. Idrotts- samt kulturrörelsen erhåller också förstärkta stöd på cirka 2 miljarder kronor. Du kan läsa mer om budgeten hos regeringen.

Simon Torstensson

av Simon Torstensson

simon.torstensson@ekonomifakta.se

Publicerad: 2021-04-15

Det är fritt att använda sig av våra diagram men ange gärna Ekonomifakta som källa.