Ekonomifakta

Fler varsel har lett till uppsägning

Publicerad: 2020-09-07

Mer än hälften av de som varslades om uppsägning i mars och april har blivit uppsagda. Andelen är högre än under finanskrisen. Inom de hårdast drabbade branscherna har två av tre varsel lett till uppsägning.

Idag presenterade Arbetsförmedlingen den första uppföljning av de varselvarsel: om uppsägning som lämnades i mars och april. Totalt varslades 69 188 personer under perioden och tre månaders senare hade 53 procent blivit uppsagda. Andelen är högre än under finanskrisen, då motsvarande siffra för perioden oktober 2008 – juni 2009 uppgick till 51 procent.

Det finns dock stora skillnader mellan olika branscher. Hårdast drabbat var hotell- och restaurang där mer än två av tre varselvarsel: har lett till uppsägning.

Loading

Mer dystra siffror som presenterades var att antalet inskrivna arbetslösa nu återigen ökar snabbt. Under vecka 36 skrev 15 635 personer in sig som arbetssökande, vilket var 5 000 fler jämfört med vecka 35. Dock ökade även utflödet från arbetslöshetarbetslöshet: till arbete och utbildningutbildning: vilket visar sig i att det totala antalet öppet arbetslösa och sökande i program minskade något under veckan.

av Christian Holmström

Publicerad: 2020-09-07

Det är fritt att använda sig av våra diagram men ange gärna Ekonomifakta som källa.