Ekonomifakta

Arbetslösheten ökade under 2019

Publicerad: 2020-01-23

Under 2019 steg arbetslösheten till 6,8 procent, upp från 6,3 under 2018. Mest steg arbetslösheten bland unga utrikes födda i ålder 16-24 år. Samtidigt minskade arbetslösheten mest bland äldre utrikes födda i ålder 25-54.

Idag presenterade SCBSCB: arbetskraftsundersökningarna för 2019. Under året steg arbetslösheten med 0,5 procentenheter från 6,3 till 6,8 i åldersgruppen 15-74. Ökningen kommer inte som någon större överraskning, flera indikatorer såsom Barometerindikatorn har under året pekat på att konjunkturen sviktar.

När konjunkturen försvagas brukar arbetslösheten stiga mer i grupper där arbetslösheten redan är hög. Med andra ord tenderar arbetslösheten att öka mest i grupper som generellt har svagare ställning på arbetsmarknadenarbetsmarknaden:. Så skedde även under 2019 då arbetslösheten bland unga ökade snabbare än för äldre personer. Särskilt bland utrikes födda i denna åldersgrupp var uppgången tydlig.

Loading

Gruppen utrikes födda har generellt en svagare ställning på arbetsmarknadenarbetsmarknaden:. Därav hade det varit väntat att arbetslösheten skulle stiga mer för denna grupp än för inrikes födda, såsom utfallet blev för unga. Siffrorna visar dock på motsatsen för personer mellan 24-54 år. I denna åldersgrupp har arbetslösheten bland utrikes födda minskat samtidigt som arbetslösheten bland inrikes födda ökat något.

Utvecklingen från ett enskilt år till ett annat missar dock väsentlig information om arbetslöshetens nivå, utvecklingen över tid och variationer under årets månader. Här kan du fördjupa dina kunskaper om utvecklingen på arbetsmarknaden.

av Christian Holmström

Publicerad: 2020-01-23

Det är fritt att använda sig av våra diagram men ange gärna Ekonomifakta som källa.