Ekonomifakta

16 procent saknar behörighet till gymnasiet

Publicerad: 2019-09-27

Nära 16 procent av niondeklassarna gick ut grundskolan utan behörighet till gymnasieskolan under våren 2019. Det framkommer i Skolverkets nya rapport som publicerades i veckan. Andelen var något lägre bland tjejer, som också presterar bättre i samtliga ämnen förutom i ett.

112 700 elever avslutade grundskolan i våras. 84 procent uppnådde de kunskapskrav som krävs för att få behörighet till ett yrkesprogram på gymnasiet. Det innebär att de har godkänt i kärnämnena svenska, engelska och matematik samt i fem övriga ämnen.

Loading

För att få behörighet till ett högskoleförberedande program krävs godkända betyg i ytterligare fyra ämnen, vilket omkring 81 procent av eleverna klarar. Andelen är något högre bland tjejer, oavsett gymnasieprogram. De får även högre meritpoäng och presterar bättre i samtliga ämnen förutom ett. Killarnas toppämne, sett till en högre andel godkända, är idrott och hälsa. Inom båda grupperna är bild, slöjd och svenska de ämnen där flest elever får godkända betyg.

Nära var sjunde elev saknar gymnasiebehörighet.

Drygt 17 400 elever, vilket motsvarar cirka 16 procent av årskullen, saknar behörighet till gymnasiet. En klar majoritet av dessa har underkänt i minst ett grundämne, där särskilt matematik sätter käppar i hjulen för många. Ser man till samtliga elever saknar var fjärde godkänt betyg i minst ett ämne.

Loading

Att omkring var sjunde elev avslutar grundskola utan gymnasiebehörighet är naturligtvis bekymrande då dagens arbetsmarknad mer eller mindre kräver att man har en gymnasieexamen. Dessa elever riskerar i högre grad att hamna i arbetslöshetarbetslöshet: och utanförskaputanförskap:, vilket tydligt framkommer i arbetslöshetsstatistiken. Under 2018 uppgick arbetslösheten bland personer utan gymnasieutbildning till över 20 procent medan den bland övriga låg på betydligt lägre nivå, kring fem procent. Att minska andelen obehöriga till gymnasiet är därför ett önskvärt och viktigt mål. Både bland killar och tjejer.

av Isabelle Galte Schermer

Publicerad: 2019-09-27

Det är fritt att använda sig av våra diagram men ange gärna Ekonomifakta som källa.