Ekonomifakta

Många varsel i februari

Publicerad: 2019-03-12

Idag publicerade Arbetsförmedlingen sin månadsstatistik för februari och vi ser en stor ökning av antalet varselvarsel:. Troligtvis beror detta på att Arbetsförmedlingen själva varslade 4 500 personer. Arbetslösheten minskade dock under månaden, främst bland män.

I Arbetsförmedlingens månadsstatik steg antalet varsel till 8 013 personer under februari . Detta var en ökning med 3 389 personer, jämfört med föregående månad, och med 5 839 personer på årsbasis. Dock sticker näringsgrenen 77-82 - Uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster ut i statistiken. I tabellen nedan kan vi se att det sker en dramatisk ökning av antalet varselvarsel: i denna näringsgren utan att antalet påverkade arbetsställen ökar i samma uträckning. Detta stödjer tesen att det är Arbetsförmedlingens egna varselvarsel: på 4 500 personer som nu syns i statistiken.

Loading

Vidare faller den öppna arbetslösheten till 6,9 procent under februari, en minskning från 7,4 jämfört med februari 2018. Det var främst bland män som arbetslösheten sjönk och antalet inskriva män minskade med 14 000 till knappt 185 000. Antalet nyanmälda platser uppgick under februari till 117 826 vilket var en minskning med 4 procent jämfört med februari 2018.

Fler statistiknyheter från arbetsförmedlingen hittar du här.

av Christian Holmström

Publicerad: 2019-03-12

Det är fritt att använda sig av våra diagram men ange gärna Ekonomifakta som källa.