Ekonomifakta

Vad som inte syns i deklarationen

Publicerad: 2017-03-21

Idag kan du äntligen deklarera! I deklarationen kommer som vanligt dina förtryckta belopp finnas med. Det är dock långt ifrån alla skatter som betalats under året som syns i deklarationen.

Om man roar sig med att räkna lite på sina skattesiffror kan man slås över en överraskade låg procentsats. Skatterna utgör runt 44 procent av BNPBNP: men många kommer att få fram en betydligt lägre siffra för sina egna inkomster och skatter. Det har flera förklaringar, såsom att skatter även betalas av företagföretag: och offentlig sektoroffentlig sektor: och att inkomstskatterna är progressiva. En annan viktigt förklaring är att långt ifrån alla skatter som betalas av privatpersoner syns i deklarationen.

Under 2016 uppgick de totala skatteintäkterna till 1 920 miljarder kronor. Ungefär en tredjedel syns tydligt i deklarationen. Det är de direkta skatterna på arbete på 608 miljarder och skatten på kapitalinkomster på 60 miljarder, samt den kommunala fastighetsavgiften. I de direkta skatterna på arbete ryms kommunalskatt och statlig inkomstskatt, begravningsavgift samt eventuell kyrkoavgift. Det är dock en stor andel av de resterande två tredjedelarna, 1 240 miljarder, som betalas av löntagare eller drivs av lönesummor, som inte framgår av deklarationen.

Loading

Den största posten som inte syns i deklarationen är föga överraskande de sociala avgifterna. De utgör merparten av rubriken Indirekta skatter på arbete. De indirekta skatterna är den näst största delposten av de totala skatteintäkterna och uppgick 2016 till 530 miljarder. Här kan man givetvis ha olika syn på vem det egentligen är som betalar, företagen eller löntagarna. Klart är dock att de drivs av lönesummorna och skulle kunna redovisas i deklarationen.

Nästa stora post, drygt 500 miljarder, är de skatter som är konsumtionsrelaterade såsom momsmoms: och punktskatter. Det är givetvis förklarligt att dessa inte går att utläsa i deklarationen eftersom det skulle kräva att Skatteverket hade tillgång till alla individers köp av varorvaror: och tjänstertjänster: under året. Dessutom är det inte bara löntagare som betalar dessa skatter utan även företagföretag:, föreningar och offentlig sektoroffentlig sektor: som är slutkonsumenter.

Om du vill få bättre koll på dina skatter och vad pengarna går till kan du räkna på din lönlön: här: Så används din skatt

av Christian Holmström

Publicerad: 2017-03-21

Det är fritt att använda sig av våra diagram men ange gärna Ekonomifakta som källa.