Ekonomifakta

Rätt till deltid

Publicerad: 2016-03-09

Bland de som arbetar deltid är 83 procent nöjda med sin arbetstid. Endast 6 procent är så missnöjda att de aktivt söker andra jobb. Kvinnor väljer deltidsarbete i högre utsträckning än män och statistiken pekar på att de är mer nöjda med sitt val.

Heltid är normen på svensk arbetsmarknad och de flesta arbetstagarearbetstagare: föredrar heltidstjänster framför deltid. Det gäller dock inte alla utan det finns en stor grupp arbetstagarearbetstagare: som väljer att ha en lägre tjänstgöringsgrad. Enligt SCBSCB: är fler än fyra av fem, 83 procent, av de deltidsarbetande nöjda med att ha en deltidsanställning.

Loading

Trots att de flesta deltidssysselsatta uppger att de inte vill arbeta fler timmar räknas nästan var femte deltidsarbetande som undersysselsatt. Att vara undersysselsatt innebär att man både kan och vill arbeta fler timmar än i dagsläget. Det är dock endast en mindre grupp som gör slag i saken och söker andra tjänstertjänster:. Av de deltidsarbetande är det bara sex procent som har sökt andra tjänstertjänster: den senaste månaden.

Kvinnor mer nöjda

Deltidsarbetande kvinnor är i högre utsträckning än män nöjda med arbetstiderna. Det är både en lägre andel kvinnor som uppger att de skulle vilja arbeta mer och en lägre andel kvinnor som aktivt söker andra jobb för att få upp antalet arbetade timmar. Bland männen är drygt sju procent aktivt arbetssökande medan det bland kvinnorna handlar om knappt fem procent.

Att kvinnor i högre grad väljer att arbeta deltid syns också i sysselsättningsstatistiken. 37 procent av alla sysselsatta kvinnor jobbar deltid medan andelen bland männen ligger på 15 procent. Av de deltidsarbetande är majoriteten, närmare bestämt 69 procent, kvinnor. Att kvinnor är överrepresenterade bland de deltidsarbetande gör att det till antalet är fler kvinnor än män som är undersysselsatta trots att andelen undersysselsatta är lägre, men det innebär också att det till antalet är fler kvinnor som väljer att arbeta deltid.

Loading

Vård av barn eller heltid

Valet att arbeta deltid handlar för många om att få livspusslet att gå ihop. Bland de deltidsarbetande som inte vill arbeta fler timmar är vård av barn den främsta anledningen till att kvinnor jobbar deltid, för män är den vanligaste anledningen studier. Det är vanligare att kvinnor jobbar deltid när barnen är små. Nästan 40 procent av alla barn som är yngre än fem år har en deltidsarbetande mamma och det är kvinnornas arbetstid som påverkas mest av att bilda familj.

av Frida Nannesson

Publicerad: 2016-03-09

Det är fritt att använda sig av våra diagram men ange gärna Ekonomifakta som källa.