Energianvändning per sektor - internationellt

Den globala energianvändningen har ökat kraftigt sedan 1971. Oavsett vilken sektor man än tittar på - industri, transporter eller bostads- och servicesektorn – framträder detta mönster.

År 2019 var världens energianvändning 116 000 TWh. Detta innebär att världens energianvändning har ökat 137 procent sedan 1971. Det finns dock stora skillnader mellan olika regioner. Detta gäller både energianvändning per capita samt per energislag. Orsakerna till de regionala variationerna ligger i att länder har olika förutsättningar vad gäller energiproduktion, ekonomisk utveckling, infrastruktur samt klimat.

Industrisektorn stod för 29 procent av den totala globala energianvändningen år 2019, vilket motsvarar 33 600 TWh. Sedan 1971 har sektorn ökat sin användning med runt 100 procent. I faktiska värden har industrins energianvändning ökat med 17 300 TWh. 

Transportsektorn stod för ungefär lika mycket av den totala energianvändningen i världen som industrisektorn, ca 29 procent. Sektorn har ökat med 200 procent sedan 1971, vilket motsvarar 22 400 TWh.

Även Sveriges energianvändning har ökat men här är det främst förlusterna inom kärnkraften och till viss del transportsektorn som bidragit till ökningen