Energianvändning per sektor - internationellt

Den globala energianvändningen har ökat kraftigt sedan 1971. Oavsett vilken sektor man än tittar på - industri, transporter eller bostads- och servicesektorn – framträder detta mönster.

År 2015 var världens energianvändning 109 131 TWh. Detta innebär att världens energianvändning har ökat drygt 120 procent sedan 1971. Det finns dock stora skillnader mellan olika regioner. Detta gäller både energianvändning per capita samt per energislag. Orsakerna till de regionala variationerna står att finna i att länder har olika förutsättningar vad gäller energiproduktion, ekonomisk utveckling, infrastruktur samt klimat.

Industrisektorn stod för 29 procent av den totala globala energianvändningen år 2015, vilket motsvarar 31 545 TWh. Sedan 1971 har sektorn ökat sin användning med nästan 100 procent. I faktiska värden har industrins energianvändning ökat med 15 284 TWh. 

Transportsektorn stod för ungefär lika mycket av den totala energianvändningen i världen som industrisektorn, ca 29 procent. Sektorn har ökat med 180 procent sedan 1971, vilket motsvarar 20 224 TWh.

Bostäder- och servicesektorn m.m. stod för den största delen av världens energianvändning på 36 428 TWh, vilket motsvarar 33 procent. Sedan 1971 har sektorn ökat med ca 100 procent.