Energianvändning per sektor - internationellt

Den globala energianvändningen har ökat kraftigt sedan 1971. Oavsett vilken sektor man än tittar på - industri, transporter eller bostads- och servicesektorn – framträder detta mönster.

År 2016 var världens energianvändning 111 128 TWh. Detta innebär att världens energianvändning har ökat 125 procent sedan 1971. Det finns dock stora skillnader mellan olika regioner. Detta gäller både energianvändning per capita samt per energislag. Orsakerna till de regionala variationerna ligger i att länder har olika förutsättningar vad gäller energiproduktion, ekonomisk utveckling, infrastruktur samt klimat.

Industrisektorn stod för 29 procent av den totala globala energianvändningen år 2016, vilket motsvarar 32 013 TWh. Sedan 1971 har sektorn ökat sin användning med nästan 100 procent. I faktiska värden har industrins energianvändning ökat med 15 751 TWh. 

Transportsektorn stod för ungefär lika mycket av den totala energianvändningen i världen som industrisektorn, ca 29 procent. Sektorn har ökat med 185 procent sedan 1971, vilket motsvarar 20 744 TWh.

Bostäder- och servicesektorn m.m. stod för den största delen av världens energianvändning på 37 044 TWh, vilket motsvarar 33 procent. Sedan 1971 har sektorn ökat med 100 procent.

Även Sveriges energianvändning har ökat men här är det främst förlusterna inom kärnkraften och till viss del transportsektorn som bidragit till ökningen