Energianvändning per sektor - internationellt

Den globala energianvändningen har ökat med knappt 43 procent sedan 1971 Oavsett vilken sektor man än tittar på - industri, transporter eller bostads- och servicesektorn – framträder detta mönster av ökad energianvändning.

År 2014 var världens energianvändning 109 609 TWh. Detta innebär att världens energianvändning har ökat med 122 procent sedan 1971. Totalt sett blir det en ökning på 60 254 TWh. Det finns dock stora skillnader mellan olika regioner. Detta gäller både energianvändning per capita samt per energislag. Orsakerna till de regionala variationerna står att finna i att länder har olika förutsättningar vad gäller energiproduktion, ekonomisk utveckling, infrastruktur samt klimat.

Industrisektorn stod för 29 procent av den totala globala energianvändningen år 2014, vilket motsvarar 31 996 TWh. Sedan 1971 har sektorn ökat sin användning med 97 procent. I faktiska värden har industrins energianvändning ökat med 15 735 TWh. 

Transportsektorn stod för ungefär lika mycket av den totala energianvändningen i världen som industrisektorn, knappt 28 procent. Sektorn har ökat med 173 procent sedan 1971, vilket motsvarar 19 341 TWh.

Bostäder- och servicesektorn m.m. stod för den största delen av världens energianvändning på 37 437 TWh, vilket motsvarar knappt 34 procent. Sedan 1971 har sektorn ökat med 96 procent.