Elproduktion - internationellt

Under 2017 uppgick världens totala elproduktion till knappt 26 000 TWh. Omkring 60 procent av elproduktionen sker idag med fossila bränslen, främst kol och naturgas.

Sedan 1990 har världens elproduktion mer än fördubblats. Användningen av alla energislag har ökat, förutom användningen av olja som minskat med 30 procent. Som andel av total elproduktion har oljan minskat med 8 procentenheter. Samtidigt har produktionen med naturgas ökat med över 200 procent. 2017 stod naturgasen för 23 procent av den totala elproduktionen.

Elproduktion med kol står för knappt 40 procent av den totala elproduktionen i världen. Mellan 1990 och 2017 har produktionen med kol ökat med nästan 120 procent. 

År 2017 svarade kärnkraften för drygt 10 procent av den totala elproduktionen i världen. Sedan 1990 har elproduktionen med kärnkraft ökat med 30 procent. Elproduktion med vattenkraft har under samma period ökat med 90 procent. År 2017 stod den för drygt 16 procent av den totala produktionen.

Läs mer om elproduktion i Sverige här!