Elproduktion - internationellt

Globalt domineras elproduktionen av kol och koks, medan olja fasas ut och ersätts i allt högre utsträckning av naturgas. Andelen elproduktion med geotermisk och vattenkraft har varit relativt stabil över tid.

Världens elproduktion uppgick år 2014 till 23 904 TWh. Detta är en ökning med över 100 procent sedan 1990. Sedan dess har användningen av alla erngislag ökat, utom användningen av olja som minskat med 24,7 procent. Som andel av total elproduktion har oljan minskat med 7,1 procentenheter. Samtidigt har produktionen med naturgas har ökat med ungefär 194 procent. 2014 stod naturgasen för 21,6 procent av den totala elproduktionen.

Elproduktion med kol står för drygt 40 procent av den totala elproduktionen i världen. Mellan 1990 och 2014 har elproduktion med kol och torv ökat med nästan 120 procent. 

År 2014 svarade kärnkraften för knappt 11 procent av den totala elproduktionen i världen. Sedan 1990 har elproduktionen med kärnkraft ökat med 26 procent. Elproduktion med vattenkraft har under samma period ökat med 81,7 procent. År 2014 stod den för knappt 17 procent av den totala produktionen.