Elproduktion - internationellt

Globalt domineras elproduktionen av kol och koks, medan olja fasas ut och ersätts i allt högre utsträckning av naturgas. Andelen elproduktion med geotermisk och vattenkraft har varit relativt stabil över tid.

Världens elproduktion uppgick år 2016 drygt 25 000 TWh. Detta är en ökning med över 100 procent sedan 1990. Sedan dess har användningen av alla energislag ökat, utom användningen av olja som minskat med 30 procent. Som andel av total elproduktion har oljan minskat med 7,4 procentenheter. Samtidigt har produktionen med naturgas ökat med över 200 procent. 2016 stod naturgasen för 23 procent av den totala elproduktionen.

Elproduktion med kol står för knappt 40 procent av den totala elproduktionen i världen. Mellan 1990 och 2016 har elproduktion med kol ökat med nästan 120 procent. 

År 2016 svarade kärnkraften för drygt 10 procent av den totala elproduktionen i världen. Sedan 1990 har elproduktionen med kärnkraft ökat med 29 procent. Elproduktion med vattenkraft har under samma period ökat med 90 procent. År 2016 stod den för drygt 18 procent av den totala produktionen.

Läs mer om elproduktion i Sverige här!