Elproduktion - internationellt

Under 2019 uppgick världens totala elproduktion till cirka 27 000 TWh. Över 60 procent av elproduktionen sker idag med fossila bränslen, främst kol och naturgas.

Sedan 1990 har världens elproduktion mer än fördubblats. Användningen av alla energislag har ökat, förutom användningen av olja som minskat med drygt 40 procent. Som andel av total elproduktion har oljan minskat med 8 procentenheter. Samtidigt har produktionen med naturgas ökat med över 200 procent. 2019 stod naturgasen för 23 procent av den totala elproduktionen.

Elproduktion med kol står för strax under 40 procent av den totala elproduktionen i världen. Mellan 1990 och 2019 har produktionen med kol ökat med nästan 125 procent. 

År 2019 svarade kärnkraften för 10 procent av den totala elproduktionen i världen. Sedan 1990 har elproduktionen med kärnkraft ökat med drygt 30 procent. Elproduktion med vattenkraft har under samma period nästan fördubblats procent. År 2019 stod den för 16 procent av den totala produktionen.

Elproduktionen i Sverige har i kontrast till världens elproduktion en mycket liten andel fossila bränslen. Läs mer om elproduktion i Sverige här!