Elanvändning per sektor - utveckling

Under 2019 uppgick den totala elanvändningen i Sverige till 138 TWh. Bostäder och service samt industrin är de sektorer som använder mest el och tillsamman stod de för 88 procent av elanvändningen.  

Elanvändningen i Sverige ökade snabbt fram till slutet av 80-talet där den planade ut runt 140 TWh per år. Trots att Sveriges befolkning och produktion har ökat betydligt sedan dess så har bland annat effektiviseringar och energibesparande åtgärder lett till att elanvändningen inte ökat.

Bostads- och servicesektorn har sedan 1970 ökat sin elanvändning med 228 procent, från 22 TWh till 72 TWh. Elanvändningen ökade under 70- och 80-talen samtidigt som oljeanvändningen minskade markant. Sedan år 2000 har elanvändningen inom Bostäder och service planat ut på runt 70 TWh årligen.

Elanvändning inom industrin har sedan 1970 ökat med 50 procent, från 33 TWh till 49 TWh. På 70-talet svarade oljan för nära hälften av industrins energianvändning. Fram till 90-talet sjönk oljeanvändningen och ersattes med el. Sedan dess har oljeanvändningen fortsatt att falla, men elanvändningen har inte ökat. Istället är det biobränslen som ersatt oljan inom industrin.

Det finns en rad olika faktorer som, ofta i samverkan, påverkar elanvändningen. Exempel på faktorer kan vara den generella ekonomiska och tekniska utvecklingen, energiprisernas utveckling, näringslivets struktur, befolkningsförändringar och utomhustemperaturen. Dessutom bidrar en kall vinter till att vi kräver mer el för uppvärmning i våra bostäder.