Dieselskatt

Söndagen den 28:e maj kostade dieseln 21,36 kronor litern. 39 procent, eller 8,35 kronor, av priset utgjordes av skatter. Dieselskatt är ett samlingsbegrepp för koldioxidskatt, energiskatt och moms.

Dieselskatten utgörs av tre olika skatter: koldioxidskatt, energiskatt och moms. Idag utgör dessa skatter omkring 39 procent av priset vid pumpen. Skattens andel av dieselpriset har förändrats mycket sedan 1980. År 1998 var skattens andel som högst och uppgick till 71 procent av priset vid pumpen. En av de främsta anledningarna till att skatten ökat efter 1990 är att moms infördes på 23,46 procent på produkten men också på skatten. Från 1991 ökade denna momssats till 25 procent, vilket gäller fortfarande.

Den senaste skatteförändringen inträffade den 1:a januari 2023. Då sänktes skatten på diesel med 80 öre per liter jämfört med de skattesatser som skulle ha gällt den 1 januari 2023 med gällande indexeringsregler.

Ytterligare en prishöjande effekt på diesel är reduktionsplikten som infördes 1 juli 2018. Det är ingen skatt men ett styrmedel som tvingar svenska drivmedelsleverantörer att blanda in biodrivmedel i diesel. Inblandning av biodrivmedel medför inte att koldioxidutsläppen från fordonets avgasrör minskar. Istället handlar det om att koldioxidutsläppen från transportsektorn binds genom återväxten av grödor som skördas för tillverkningen av biodrivmedel. Nyttjande av biobränsle ska vara ett nollsummespel beträffande koldioxid. Produktionskostnaden för biodrivmedel är högre än dess fossila motsvarighet, vilket medför att reduktionsplikten har en prishöjande effekt. Den effekten redovisas inte som en skatt utan ingår i produktionskostnaden.

Fram till 2012 rådde full skattebefrielse på biodrivmedel men därefter har skatteuttagen på FAME ökat. Under 2016 sänktes andelen FAME som beläggs med energiskatt från 92 till 64 procent. Efter juli 2018 är FAME inte längre skattebefriat utan beläggs med full koldioxid- och energiskatt.

Dieselpris och skatt, söndagen den 28:e maj

  • Produktkostnad och bruttomarginal: 13,02 kronor/liter 
  • Moms på dieseln*: 3,25 kronor
  • Energiskatt: 1,58 kronor/liter 
  • Koldioxidskatt: 2,49 kronor/liter
  • Moms på skatten*: 1,02 kronor

Allt detta sammanräknat blir:

  • Pris vid pump: 21,36 kronor/liter
  • Varav skatt: 8,35 kronor/liter
  • Skattens andel av priset: 39,1 procent

Källa: OK-Q8 via Macrobond, Skatteverket samt egna beräkningar.
* 25 procentig moms