Din skatt 2023

Inför årets första lön tar vi en titt på förändringarna i årets skatt. Skattebetalarna kan bland annat glädjas åt ett uppskrivet jobbskatteavdrag i år. Vill du se hur just din skatt blir 2023 kan du använda vår uppdaterade räknesnurra.

I år finns det ett antal förändringar som påverkar vilken skatt du får betala under 2023. En av de största förändringarna sker automatiskt och det beror på att ett antal av de parametrar som avgör vilken skatt du får betala skrivs upp kraftigt med anledning av den höga inflationen som varit under 2022.

För en del påverkar det skatten tydligt där exempelvis inkomstnivån för när en person ska betala statlig skatt på 20 procent har ökat från 46 242 kronor per månad till 51 158 kronor per månad. För pensionärer över 66 år sker liknande förändringar som gör att statlig skatt betalas vid en inkomst på drygt 56 900 kronor i månaden. Förra året låg nivån på knappt 51 600 kronor. När prisbasbeloppet skrivs upp så påverkas även jobbskatteavdraget. Den högre nivån gör att en person med en genomsnittlig lön får ett avdrag som sänker skatten med cirka 2 900 kronor under 2023.

För äldre personer sker ytterligare förändringar under skatteåret 2023

Pensionsåldern skrivs upp till 66 år vilket innebär ändringar i skatten. För att exempelvis få det högre grundavdraget behöver du nu fyllt 66 år vid årets ingång. Detsamma gäller även för att få den högre brytpunkten där man betalar statlig skatt.

Utöver dessa förändringar har även ett förstärkt jobbskatteavdrag för äldre införts som innebär upp till cirka 500 kronor mer i plånboken per månad beroende på din inkomst

Något lägre kommunalskatt i år

Utöver detta har det också skett förändringar i kommunalskatterna. I totalt 13 av landets 290 kommuner har skattesatsen förändrats. Totalt sänker sju kommuner skatten samtidigt som sex höjer den, vilket också lett till att den genomsnittliga kommunalskatten sjunker med 1 öre (till 32,23 procent). Alla regioner behåller sina regionskattesatser under 2023.

Några ränkeexempel på skatten 2023

Med hjälp av vår skatteuträknare kan du även i år se hur skatten blir för just dig. Skillnaderna i din skatt kan bli stora beroende på saker såsom var du bor eller hur gammal du är. Exempelvis så skiljer det cirka 1 500 kronor i plånboken per månad för en person med en inkomst på 37 100 kronor beroende på om du bor i Österåker eller Dorotea.

För en 50-årig person med en genomsnittlig kommunal skattesats som tjänar 50 000 kronor i månaden så blir skillnaden ungefär en tusenlapp mer i plånboken varje månad. Räkna ut din egen skatt för 2023 här.