2024 års kommunalskatter

Under 2024 så höjs den totala kommunalskatten i flera kommuner och blir i snitt 32,37 procent. I 47 kommuner höjs den totala kommunalskatten, medan den sjunker i 5 kommuner. Mest ökar den i Hylte, där den höjs med en procentenhet.

En webbläsare som stöder JavaScript och SVG krävs för att se det här diagrammet.

Under år 2024 väntas kommuner och regioner i Sverige möta stora utmaningar. Majoriteten av regionerna och flera kommuner väntas göra underskott enligt SKR:s ekonomirapport. Höjda pensionskostnader och prisökningar i kombination med höga räntor är den största anledningen bakom kommunernas försämrade ekonomiska läge. Hushållen har samtidigt aldrig varit mer pessimistiska gällande det ekonomiska läget och har sett stora fall i reallöneutvecklingen under år 2023. Inflationen har minskat de senaste månaderna men den snabbt höjda räntan väntas fortfarande skapa ekonomiska utmaningar för kommunerna och hushållen.

Det finns dock även kommuner som väljer att sänka kommunalskatten under år 2024. De kommuner där den totala kommunala skatten sjunker är Ronneby, Trosa, Karlshamn, Sunne och Orust. Mest sjunker skatten i Ronneby, där förändringen blir knappt 0,2 procentenheter.

Det är även stora skillnader i skattenivåerna mellan olika kommuner. Österåker, som hade lägst skatt 2023, förblir den kommun som har lägst kommunalskatt med en skattesats på 28,98 procent. Degerfors är en av kommunerna som valt höja skatten och höjningen innebär att Degerfors nu är kommunen med högst kommunalskatt, 35,3 procent.

Lägst och högst kommunalskatter år 2024

Procent
Degerfors35,30
Dorotea35,15
Bräcke35,09
Vindeln34,95
Sorsele34,95
Täby29,93
Solna29,75
Kävlinge29,69
Vellinge29,68
Österåker28,98
Källa: SCB