Hög inflation ger lägre skatt

Inflationen är just nu mycket hög. Det kommer att påverka inkomstskatten med närmare 17 000 kronor per år för vissa inkomster under 2023. För det allra flesta kommer förändringen dock bli betydligt mindre.

Inflationen enligt KPI var 8,7 procent i juni, vilket var det högsta värdet sedan 90-talet. Inflationen för just juni månad är av speciellt intresse. Den ligger nämligen till grund för beräknandet av nästa års prisbasbelopp. Basbeloppet kommer under 2023 att höjas med just 8,7 procent, vilket påverkar bland annat inkomstskatterna och studiemedlen.

Störst blir förändringen för den som har en lön på över 60 000 kronor i månaden. Här blir det närmare 17 000 kronor mindre i skatt jämfört med år 2022. Den enskilt viktigaste förklaringen till detta är att gränsen för statlig inkomstskatt, skiktgränsen, räknas upp. En mindre del av inkomsten beläggs då med den statliga inkomstskatten som uppgår till 20 procentenheter. Även grundavdraget och jobbskatteavdraget påverkas av det nya prisbasbeloppet, vilket ger lägre skatt även för lägre inkomster.

Trots att det blir mer i plånboken så är detta inte riktigt en skattesänkning eftersom inga aktiva beslut fattats mer än att fastslå prisbasbeloppet. Effekten uppkommer varje år men den ovanligt höga inflationen gör att den blir större än normalt.

Höginkomsttagare betalar mer skatt

Trots att inkomstskatten minskar mest för högre inkomster så kommer det inte mer än på marginalen att påverka vem som betalar mest skatt. Den femtedel som har de högsta inkomsterna kommer troligtvis även nästa år att stå för ungefär hälften av de totala skatterna.