Hur får man hög pension?

Alla vill leva gott under pensionsåren men vad är det som avgör hur hög pensionen blir och vad kan man göra för att den ska bli högre? Den viktigaste faktorn är faktiskt något som är svårt att påverka på egen hand. Utan tillväxt de senaste 30 åren hade dagens pensionärer förmodligen haft ungefär hälften av dagens inkomst

Det finns gott om tips på hur man ska spara för att maximera sin pension. Hur man ska tänka i valet mellan fritid och arbete. En viktig första insikt är att ränta-på-ränta-effekten är mycket kraftfull. Små skillnader i räntan, eller avkastningen på ett sparande, blir större och större ju längre tiden går. Om du sparar 1 000 kronor per år utan ränta har du efter tio år 10 000 kronor på kontot. Skulle pengarna istället ha en tillväxt på 5 procents avkastning så blir sparandet värt 12 655 kronor efter tio år. Runt 2 500 kronor mer, vilket blir runt 25 procent mer.

Över tid så växer skillnaden både i kronor och procent. Efter 40 år blir det 40 000 utan tillväxt men hela 121 135 kronor med 5 procents tillväxt. En ökning med drygt 80 000 kronor, vilket motsvarar hela tre gånger så mycket pengar. Slutsatsen är att små skillnader i avkastning över lång tid med ränta-på-ränta blir väldigt stora summor, både i kronor och procent. 

Den viktigaste avkastningen

Ränta-på-ränta-effekten är en första viktig insikt när det kommer till att skapa goda pensioner. Nästa fråga blir då hur man sparar för att avkastningen ska bli så hög som möjligt. Det går givetvis att försöka välja rätt fonder, sparformer och tippa vinnare. Det är dock väldigt svårt att överträffa index i det långa loppet. Däremot finns det flera faktorer som påverkar den generella ekonomiska utvecklingen. Den är viktigare för att skapa höga pensioner än något annat. 

I diagrammet nedan visas inkomstutvecklingen för personer som är äldre än 65 år, både medel- och medianinkomst. På höger axel visas BNP per capita. Korrelationen är nästan perfekt, vilket egentligen borde vara väldigt intuitivt. BNP växer när företagen producerar varor och tjänster mer effektivt. Då finns utrymme för lönerna att stiga. Pensionsinbetalningarnas storlek beräknas på lönerna. När BNP stiger får vi högre pensioner. 

På lönerna som betalas ut den 25:e varje månad betalas 11,62 procent in i allmän pensionsavgift. Under 2021 uppgick den totala summan till 131 miljarder kronor. På kort sikt går det givetvis att ändra på procentsatsen upp eller ned för att gynna vissa grupper på bekostnad av andra. På lång sikt spelar detta ingen större roll. Höga pensioner och god levnadsstandard skapas i det långa loppet bara genom en mer välfungerande ekonomi. 

Hade tillväxten i BNP per capita uteblivit hade inkomsterna för äldre troligtvis stannat kvar på 1991 års nivå. Då hade dagens pensionärer fått leva på ungefär hälften av den inkomst de har idag. Lyckligtvis är forskningen på området tydlig. För att skapa långsiktig tillväxt är det bland annat viktigt att korruptionen är låg och att rättsstaten fungerar effektivt. Yttrandefrihet och fri granskande press. Frihandel och låga hinder för att starta och driva företag. Starka drivkrafter till arbete och en välfungerande, tillgänglig, skola.

Under ett valår har givetvis alla politiska partier olika prioriteringar. När samhället förändras kan det finnas skäl att se över hur resurserna fördelas. På längre sikt, bortom nästa mandatperiod, är det dock mycket viktigare för alla att den ekonomiska tillväxten är hög.