Långtidsarbetslösheten i din kommun

Den senaste tidens debatt kring arbetsmarknaden har i hög utsträckning kommit att handla om långtidsarbetslösheten och hur Sverige ska matcha de utanför arbetsmarknaden med den tilltagande efterfråganarbetskraft bland företagen. Den här artikeln visar hur långtidsarbetslösheten ser ut i just din kommun.

Högst långtidsarbetslöshet under augusti 2021 hade Lessebo följt av Eskilstuna och Perstorp. Vad som menas med långtidsarbetslöshet kan variera, men i diagrammet ovan avser vi andelen i varje kommun av den totala befolkningen i åldrarna 16-64 som varit arbetslösa i över 12 månader. Man ska vara försiktig när man endast jämför över en specifik månad då det kan råda säsongseffekter till exempel att många orter kan ha ett näringsliv som påverkas mycket av årstider, exempelvis skidorter. De orter som hade lägst andel långtidsarbetslösa i augusti var Jokkmokk, Mörbylånga och Tjörn.

Långtidsarbetslösheten har tilltagit under coronapandemin då människor har blivit av med sina jobb och människor som inte hade ett jobb innan pandemin har hamnat ännu längre från arbetsmarknaden. Tittar man på vilka kommuner som har sett störst påverkan sedan pandemin startade i mars månad så är det Sigtuna som påverkats mest. Sigtuna är en kommun som i hög utsträckning påverkas av flygtrafiken eftersom den geografiskt är nära placerad Arlanda. Efter Sigtuna så är kommunerna Södertälje och Botkyrka de kommuner som haft störst negativ utveckling av långtidsarbetslösheten. Tittar man på de kommuner som istället sett en minskning av andelen långtidsarbetslösa så placerar sig kommunen Norsjö högst följt av Bjurholm och Åmål. I Norsjö har andelen långtidsarbetslösa blivit drygt en procent mindre. Vad som även ska betonas är att det är stor skillnad på storlekarna i kommunerna och att de därför kan vara svåra att jämföra.