Fler försörjs med sociala ersättningar och bidrag

Nära var sjunde person i arbetsförålder försörjdes med sociala ersättningar eller bidrag under 2020. Till antalet är det en ökning med hela 6 procent jämfört med året dessförinnan. Kraftigast har ökningen varit bland ersättningar för arbetslöshet.

Drygt 790 000 helårspersoner försörjdes med bidrag eller sociala ersättningar under 2020. Till antalet är det en ökning med 6 procent jämfört med förgående år. Det är den kraftigaste ökningen för ett enskillt år under 00-talet enligt SCB:s senaste siffror. Sett till befolkningen innebär detta att nära var sjunde vuxen person mellan 20 och 64 år saknade egen försörjning under 2020.

Studerar man de olika bidragsformerna närmare tyder mycket på att senaste årets coronapandemi och tuffa arbetsmarknadsläge kan förklara större delen av utvecklingen. De ersättningar som ökat under året är just dem för arbetslöshet medan övriga stöd snarare minskat något i omfattning. Antalet helårspersoner som försörjdes med arbetslöshetsersättning ökade med hela 55 procent och arbetsmarknadsåtgärder med nära 20 procent

Siffrorna hade troligen varit betydligt högre om inte system för exempelvis korttidspermittering och omsättningsstöd tagits fram för att mildra coronapandemins effekter på arbetsmarknaden. Både individen och framförallt den gemensamma statskassan har mycket att tjäna på att så många som möjlig behåller sina jobb. Det blir särskilt tydligt när man studerar vinsten av att gå från arbetslöshet till arbete, eller förlusten vid det omvända, vilket diagrammet här ovanför på ett mycket enkelt sätt illustrerar (läs mer om beräkningar här).