Fortsatt problematisk utveckling på arbetsmarknaden

Idag presenterade Arbetsförmedlingen ny statistik över varsel och inskrivna arbetslösa, båda befinner sig fortsatt på höga nivåer i förhållande till tidigare år. Flera indikatorer såsom korttidspermittering, varsel och inskrivna arbetslösa har visserligen stabiliserats men likväl är nivåerna mycket höga i jämförelse med nivåerna innan coronakrisen.

Det närvarande hotet av en tredje våg i spridningen av coronaviruset har medfört allvarliga konsekvenser för många företag i Sverige under inledningen av 2021. Effekterna syns även på arbetsmarknaden där 2 505 personer varslades om uppsägning under februari månad. Under inledningen av krisen varslades störst andel människor inom hotell och restaurang men under senaste månaderna går det även att se att andra branscher fått högre andelar varsel. Under februari varslades exempelvis 416 personer från byggindustrin samt 342 personer från tillverkningsindustrin vilket visar på spridningen.

 

Arbetsförmedlingen publicerade även statistik över arbetslösheten som för februari 2021 uppgick till 8.7%. Det motsvarar en ökning på 1,3 procentenheter jämfört med för ett år sedan. Totalt var 23 307 fler personer öppet arbetslösa under februari 2021 jämfört med 2020. Vad som är oroväckande med en hög nivå av arbetslöshet över längre tid är att personer övergår till att bli långtidsarbetslösa vilket går att läsa mer om här.