Trots höga tillväxttal saknas miljarder

Imorgon kommer nationalräkenskaperna för det andra kvartalet av 2021. Tillväxten väntas bli mycket hög jämfört med samma kvartal föregående år. Trots denna höga tillväxt saknas runt 200 miljarder kronor i utebliven produktion, jämfört med prognoserna före coronakrisen.

Den som tillfrisknat efter en tids sjukdom mår antagligen bättre idag än under sjukdomstiden. Detta betyder dock inte att hälsan är bättre idag, jämfört med tiden före sjukdomen slog till. Samma resonemang kan användas för att förstå det ekonomiska läget. Svensk ekonomi mår betydligt bättre än under den värsta krisen, men inte mycket bättre än tiden före pandemin.

BNP indikatorn, som kom tidigare under sommaren, uppvisade en tillväxt drygt 10 procent på årsbasis, vilket var historiskt starka siffror. Bakom siffrorna döljer sig dock en mycket brant nedgång under 2020. BNP föll med runt 8 procent under det andra kvartalet till följd av coronakrisen. Det var det enskilt största fallet i BNP under ett kvartal som uppmätts. Problemet med att bara titta på tillväxtsiffror är alltså att man lätt glömmer att nivån fortfarande kan vara låg.

Mindre imponerande på två års sikt

Tittar man istället på tillväxten under en längre tidsperiod så framgår det tydligt att tillväxten på årsbasis för tillfället blir missvisande för Sveriges ekonomiska utveckling. I diagrammet nedan visas tillväxten enligt BNP indikatorn jämfört med samma kvartal föregående år samt samma kvartal två år tidigare. Tillsammans ger kurvorna en bild av att tillväxten nu är mycket hög jämfört med det mycket svaga andra kvartalet av 2020, samtidigt som produktionen utvecklats mycket svagt under hela krisperioden.

Ett annat sätt att beskriva detta är att titta på hur utfallet i BNP skiljer sig mot de prognoser som gjordes före corona. I Konjunkturinstitutets prognos, som gjordes i december 2019 före pandemin, visade siffrorna på en stabil tillväxt under 2020 och 2021. Jämför man dessa siffror med utfallet i BNP så saknas runt 200 miljarder kronor i utebliven produktion.

 

En viss del av den uteblivna produktionen kan tas igen med övertid och extra skift. Detta gäller dock främst tillverkningsindustrin men inte tjänstesektorn. Många av de branscher som drabbats hårdast av pandemin, såsom hotell- och restaurang, har inte stora möjligheter att komma ikapp. Dels eftersom det inte efterfrågas två luncher på restaurang imorgon bara för att man åt mindre ute förra året. Dels eftersom marginalerna är små och beläggningen hög.

Även andra indikatorer bör tolkas försiktigt

Resonemanget ovan gäller inte bara för BNP utan även för andra ekonomiska indikatorer. Inköpschefsindex, PMI, är exempelvis mycket högt. Denna indikator jämför läget med föregående månad vilket innebär att efter en brant nedgång kan en brant uppgång väntas. Även Barometerindikatorn ligger på historiskt höga nivåer som måste ses mot bakgrund av att många av frågorna bygger på bedömningar av läget idag jämfört med för tre månader sedan. Vidare är Arbetslösheten fortsatt hög och långtidsarbetslösheten fortsätter att stiga. Det ekonomiska läget är nu bättre än det varit men långt ifrån entydigt bra.