Antalet arbetslösa ökar mest bland inrikes födda

Coronakrisen har ruckat på det mest i vardagen och arbetsmarknaden är inget undantag. I juli var 130 000 fler inskrivna hos Arbetsförmedlingen än motsvarande månad förgående år. Siffrorna visar att ökningen hittills varit som störst bland inrikes födda.

Antalet inskrivna arbetslösa uppgick i juli till nära 480 000 personer, 16-64 år. Det är en ökning med drygt 130 000 arbetssökande, motsvarande nära 40 procent, i jämförelse med samma månad förgående år. Den kraftiga ökningen kan ses både bland yngre och äldre. Särskilt tydlig är den bland inrikes födda.

I jämförelse med juli förra året har antalet inskrivna arbetslösa i gruppen inrikes födda ökat med nära 57 procent, eller drygt 80 000 personer. Motsvarande siffra bland personer födda utanför Sverige är 26 procent under samma period. Utvecklingen ser liknande ut även bland yngre, mönstret är dock betydligt tydligare. Bland yngre inrikes födda har arbetslösheten stigit med över 80 procent jämfört med juli 2019.

Sett till den registerbaserade arbetskraften är andelen arbetslösa fortfarande högre i både den yngre åldersgruppen och bland utrikesfödda. Det är grupper som redan tidigare haft större utmaningar att komma in på svensk arbetsmarknad. Att antalet arbetslöslösa nu stiger så kraftigt bland inrikes födda och inte enbart bland de traditionellt svagare grupperna tyder på att arbetsmarknaden står inför en helt ny problematik. För att undvika en utveckling i linje med det vi såg efter föregående kris behöver vi nu snabbt se till att ta tag i de problem som så tydligt stängt ute människor från arbetsmarknaden.