Nytt rekord för långtidsarbetslösheten

Över 170 000 personer hade i oktober varit arbetslösa i mer än tolv månader. Det är en rekordhög nivån som tydligt överstiger antalet långtidsarbetslösa under finanskrisen. Detta är dock inte särskilt förvånande eftersom långtidsarbetslösheten som uppmättes då aldrig sjönk tillbaka.

Coronakrisen har inneburit ett hårt slag mot arbetsmarknaden och kraftigt ökat arbetslösheten runt om i landet. Nära 100 000 fler är idag inskrivna arbetssökande via Arbetsförmedlingen jämfört med samma månad förgående år. Det har naturligtvis även blivit svårare att finna jobb för dem som stod utan arbete redan innan pandemin tog fart. I oktober hade över 170 000 personer varit arbetslösa i mer än tolv månader. Det är en rekordhög siffra som tydligt överstiger nivåerna uppmätta under finanskrisen.

Nytt rekord var inte svårslaget

Man skulle kunna tro att anledningen är en rekordhög ökning av antalet långtidsarbetslösa. Så är dock inte fallet. Kikar man på utvecklingen på lite längre sikt är förklaring snarare att nivåerna från finanskrisen aldrig föll tillbaka. Under en period om två år nära tredubblades antalet långtidsarbetslösa och gick från drygt 55 000 i september 2008 till nära 140 000 samma månad 2010. Antalet långtidsarbetslösa har sedan dess legat kvar kring i princip samma nivå fram till idag.

Det som är särskilt oroväckande i sammanhanget är inte enbart att långtidsarbetslösheten nu stiger på nytt utan framförallt dess tendens att fastna på högre nivåer. Det tyder på att vi inte hittat en lösning som faktiskt fungerar. Sedan finanskrisen har vi byggt upp en arbetslöshetsskuld som vi ännu inte lyckats bekämpa. Siffrorna pekar på att en förändring av arbetsmarkanden behövs för att dagens rekord inte ska permanentas på en högre nivå.