Coronaviruset - regeringens krispaket

Med anledning av coronaviruset har regeringen idag gått ut med ett större krispaket för att stötta företag och anställda. Staten tar över kostnaderna för sjuklön, skjuter till lönestöd vid sänkt arbetstid och ger likviditetsförstärkning genom möjlighet till förlängd betaltid för moms, preliminärskatt och arbetsgivaravgifter.

Krispaket som regeringen presenterat till följd av coronavirusets utbredning innehåller en rad åtgärder som syftar till att stötta företag och anställda. För att undvika akuta uppsägningar men hålla uppe löner och stärka företagens likviditet föreslår regeringen följande.

Nytt lönestöd vid neddragningar

Ett nytt stöd för korttidspermittering, det vill säga att företag kan minska arbetstiden för att undvika uppsägningar, tillämpas från och med den 16:e mars. Stödet innebär att den som får gå ner i arbetstid behåller en högre lön än enbart deltidslönen. En person med 32 700 kronor i månadslön på heltid kan få arbetstiden nedsatt till 40 procent men behålla 92,5 procent av lönen.

Eftersom den anställa nu får högre lön per arbetad timme stiger lönekostnaderna. Företagen kommer dock inte behöva ta hela kostnadsökningen. Vid en minskning av arbetstiden till 40 procent kommer arbetsgivaren att betala 47,5 procent av heltidskostnaderna samtidigt som staten skjuter till resterande 45 procent. Den statliga ersättningen kommer att täcka löner upp till 44 000 kronor i månaden. För anställda med en högre lön kommer inkomsten att räknas på 44 000 kronor.

Lön och kostnader vid korttidsarbete

Procent av lön eller arbetskostnad för heltid

LönKostnad arbetsgivareKostnad staten
Arbetstid: 80 %96,081,015,0
Arbetstid: 60 %94,064,030,0
Arbetstid: 40 %92,547,545,0
LADDA NER
Källa: Regeringen

 

Staten tar över sjuklöneansvaret i två månader

I vanliga fall betalar arbetsgivaren sjuklön under de första två veckorna av sjukfrånvaro. Under 2018 betalade arbetsgivarna totalt 23,6 miljarder i sjuklönekostnader, vilket blir närmare 2 miljarder kronor per månad. Nu föreslås att staten tillfälligt ska ta hela kostnaden för alla sjuklönekostnader under april och maj.

Likviditetsförstärkning via skattekontot

Förslaget innebär att företag kan få anstånd med betalning av arbetsgivaravgifter, preliminärskatt på lön och mervärdesskatt som redovisas månadsvis eller kvartalsvis. Tre månaders skatteinbetalningar kan förlängas med 12 månader. Reglerna föreslås gälla retroaktivt från den 1:a januari.

Det är skillnad mellan kriser och kriser. Virusutbrottet slår nu hårt mot tjänstebranscher såsom turism- och resebranschen med flera. Jämfört med finanskrisen, då en stigande arbetslöshet ledde till fallande aggregerad efterfrågan, har viruset i nuläget inte orsakat ett konsumtionsfall av samma anledning. Det är inte brist på pengar som gör att resor avbokas eller stora tillställningar ställs in. Finansminister Magdalena Andersson poängterade på presskonferensen att detta innebär att stimulanser till privatpersoner i nuläget inte är verkningsfulla åtgärder. Fokus i paketet ligger istället på att stötta företagen för att upprätthålla sysselsättningen.

Du kan läsa mer om regeringens åtgärder här